Europese Commissie: moeilijk om aan uitspraken gevolg te geven

9 mei 2006

De Europese Commissie twijfelt over een openlijke aanbeveling van het OpenDocument bestandsformaat, ondanks het feit dat het formaat door de ISO/IEC geaccepteerd is als een internationale standaard. Afgaande op bronnen binnen de Europese Commissie lijkt het streven van Microsoft om het eigen OpenXML-formaat als standaard door de ISO/IEC te laten vaststellen de Commissie af te houden van een ondersteuning van het OpenDocument formaat. Het bestandsformaat wordt door vele applicaties ondersteund, behalve eigenlijk door Microsoft Office. Dit ondanks het feit dat een applicatie een internationale standaard aangaande een bestandsformaat dient te kunnen verwerken. Afgelopen oktober liet Barbara Held weten dat het IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) van de Europese Commissie het OpenDocument formaat zou gaan aanbevelen als het goedgekeurd zou zijn als een ISO-standaard. Een duidelijke uitspraak, maar….


Een maand na de uitspraak van Held kondigde Microsoft aan haar eigen Office Open XML bestandsformaten aan de Europese standaardenorganisatie ECMA aan te bieden voor certificatie als een voorfase op een ISO/IEC-standaardiseringsproces. Nu liet een anonieme bron uit het IDABC weten dat hoewel de organisatie binnenkort haar beleid zal aanpassen, het hoogst onwaarschijnlijk is om het OpenDocument bestandsformaat aan te bevelen, omdat 'it is concerned that a second ISO document standard will emerge later'. De bron gaat verder: 'It is highly probable that we will strongly recommend the use of open document formats to public administrations. On the other hand, it is unlikely that we will make a specific recommendation, in case we will have two ISO standards at a later point in time. It is likely that we will urge industry players to provide compatibility between formats, and in the long run to aim for one single format'. Een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal van de Europese Commissie aangaande Industriepolitiek, die het IDABC budgetteert, stelt inderdaad dat het zijn beleid inzake 'open' documentbestandsformaten herziet en benadrukte het risico dat er twee concurrerende ISO standaarden komen. 'IDABC is watching the developments closely. The program has started a consultation process with the member states in order to produce new recommendations for the support of the use of open document formats', zo zei de woordvoerder. 'Microsoft… has introduced its Office Open XML specifications into an ECMA standardisation process, also headed for consideration by ISO/IEC. At this point in time, it is unclear whether this will lead to two concurring ISO standards in the future'. Een goede reden blijkbaar om geen beslissing te hoeven nemen. Het is uiteraard geen argument: de kern is de standaardisatie van een gedocumenteerd formaat, die een open ontwikkeling mogelijk maakt. Als daar twee ISO-standaarden voor nodig zijn omdat er twee van elkaar afwijkende open bestandsformaten worden ontwikkeld, so be it. Het streven naar één open bestandsformaat is ook helemaal niet nodig, maar van de Europese Commissie mag wel verwacht worden werkelijk open standaarden te ondersteunen. Dat betekent in dit geval dan OpenDocument Format, omdat dat op dit moment de enige ISO-standaard is. Als Microsoft OpenXML ISO-standaard wordt is er niets op tegen om ook dat formaat te noemen als een open en gedocumenteerd bestandsformaat. Wat wel een rol mag spelen in de ondersteuning door de Europese Commissie is of applicaties de open standaarden ondersteunen. In dat geval heeft Microsoft op dit moment een probleem, omdat het OpenDocument Format niet kan verwerken. Het heeft zelf een open source organisatie nodig om een plug-in te maken voor Microsoft Office, zodat die applicatie het ODF kan verwerken….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.