Een nieuwe domper voor de muziekindustrie….

20 april 2006

Het lijkt erop dat de CRIA (Canadian Recording Industry Association) een nieuwe, harde klap te verwerken krijgt. De zes grootste Canadese onafhankelijke muzieklabels hebben het lidmaatschap van de organisatie opgezegd. Ze vinden dat ze in tegenstelling tot de grote multinationals die in de CRIA vertegenwoordigd zijn niet goed genoeg worden vertegenwoordigd. Er bestond al langer een meningsverschil tussen de deelnemers aan de organisatie, met de Canadese organisaties aan de ene kant en de multinationals aan de andere. De oorsprong daarvan was een rapport van de CRIA, waarin de invloed van het downloaden via P2P-netwerken op de verkoop van muziek werd onderzocht door het onderzoekbureau Pollara. De CRIA maakte kort voor de publicatie bekend dat de afname van de CD verkoop rechtstreeks verbonden was aan de toename van het illegaal verspreiden van muziek. Toen het rapport volledig werd gepubliceerd bleek dat echter helemaal niet het geval te zijn. 'The survey found that amongst those who download music from P2P services, the top source of music found on their computers remains digital copies of their own CDs (36.4% to 32.6%). However, once you include the percentage of paid downloads (20.1%), shared music from friends (8.8%) and downloads directly from artist's sites (5.6%), it appears that "file-sharers" pay for or legally acquire, from the music industry's perspective, roughly two-thirds of the music on their computer. Belying the myth that teenagers are responsible for the most egregious amount of file-sharing, the greatest spread between CD rips and P2P downloads occurred in the 35 to 44 year old demographic'.

 


'CRIA is looking out for their best interest, and their best interest is multinationals that are not Canadian',' zo stelt Ric Arboit, directeur van Nettwerk Records dat onder andere Avril Lavigne onder zijn hoede heeft. Nettwerk Records, Aquarius Records, the Children's Group, Linus Entertainment, Anthem Records en True North Records stellen dat 'It has become increasingly clear over the past few months that CRIA's position on several important music industry issues are not aligned with our best interests as independent recording companies', zo schreven de zes in een brief aan de voorzitter van de CRIA Graham Henderson. 'We do not feel that we can remain members given CRIA's decision to advocate solely on behalf of the four major foreign multi-national labels'. De zes willen meer steun voor opkomende en onafhankelijke Canadese artiesten. De ruzie brak pas echt uit over de standpunten van de CRIA in de lopende herziening door de Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) inzake het beleid aangaande de commerciele radio. De CRTC is bezig met de herziening van de wet van 1998 die bepaalde dat 35 % van de content op commerciele radio van Canadeze oorsprong moet zijn. In de huidige herziening heeft de CRIA voorgesteld om het systeem wat bepaald of een stuk muziek 'Canadees' is te veranderen. Het systeem kent punten toe op basis van compositie, lyriek en uitvoering door Canadezen. Het kent ook punten toe als de muziek geproduceerd is of uitgevoerd wordt in Canada. Om als Canadees aangemerkt te kunnen worden moet aan twee van de eisen worden voldaan. Het leidt echter tot controverse; als er al wordt samengewerkt met buitenlandse producers kan muziek als niet-Canadees worden beschouwd. De CRIA wenst minder nadruk op de productie, maar meer op het feit of de artiest zelf een Canadees burger is. Op die manier kunnen Canadese artiesten zoals Michael Bublé en Nelly Furtado ook als Canadese muziekmakers beschouwd worden, ondanks het feit dat ze veelvuldig platen maken met producers uit de Verenigde Staten. De zes Canadeze labels stellen dat 'if implemented [these proposals] would have a material negative effect on the future growth of Canadian independent music'. Ze sluiten zich aan bij het voorstel van de Canadian Independent Record Production Association om het Canada-quotum te verhogen tot 45 %. Michael Geist, hoogleraar aan de Universiteit van Ottawa voor Internet en E-commerce recht, stelt in zijn blog : 'The longer term consequences are even more important. CRIA is governed by a five member board consisting of President Graham Henderson and representatives from the four major foreign labels. As CRIA increasingly battles artists and collectives on private copying as well as Canadian recording labels on approaches to promote Canadian music, it will become increasingly clear that CRIA does not speak for the Canadian music industry. It is time for policy makers and government leaders to see CRIA for what it is – a copyright lobby group that represents the interests of foreign corporations. The impact of the CRTC submission will linger long after the radio review hearings conclude next month'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.