Nieuwe General Public Licence

18 januari 2006

De Free Software Foundation (FSF) heeft een concept van een nieuwe versie gepubliceerd van de GPL (General Public License). Deze licentie richt zich expliciet op twee zeer belangrijke items van de software-industrie: digital rights management (DRM) en softwarepatenten. Het concept van deze nieuwe versie is de eerste grote verandering in vijftien jaar van de GPL. Indien deze GPL in werking treedt, verandert de licentieovereenkomst van veel open-sourcesoftware, zoals Linux, Samba en MySQL. De voorgestelde licentie bevat een passage waarin softwaremakers verplicht worden hun eindgebruikers te beschermen tegen rechtszaken rond inbreuk van softwarepatenten. Tevens mag software die onder de GPL-licentie valt niet worden gebruikt in DRM-software. Overigens hanteert de FSF zelf hiervoor de term Digital Restrictions Management. De nieuwe versie van de licentie is afgelopen dinsdag gepresenteerd op de First International Conference for GPLv3, gehouden in het Massachusetts Institute of Technology. Tijdens de conferentie zullen de belangrijkste leden van de FSF spreken, waaronder oprichter Richard Stallman, directeur Peter Brown en Eben Moglen die naast bestuurslid van de FSF ook professor is aan de Columbia University Law School. Tijdens groepsdiscussies gedurende het evenement zullen de beweegredenen worden besproken waarom bepaalde onderdelen wel of niet terug zijn te vinden in de eerste draft-versie van de GPLv3.Door het gebruik van onder GPL vallende software voor DRM-producten te verbieden krijgen fabrikanten daarvan een wel heel duidelijke waarschuwing. Het voorkomt bijvoorbeeld het gebruik van GPL-software in de DRM-software van Sony BMG met zijn XCP-rootkit, zo legt Karen Copenhaver van Black Duck Software uit. De passage die eindgebruikers beschermt tegen claims rond patentinbreuk zal voor de nodige discussie zorgen. Met name bedrijven die in het bezit zijn van vele patenten zullen zich afvragen hoe zij hun eindgebruikers kunnen beschermen. Het is te verwachten dat deze passage genuanceerd zal worden voordat de licentie in werking treedt. Los van DRM en softwarepatenten is het concept erop gericht om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse rechtssysteem. Ook verduidelijkt de licentie het gebruik van GPL-software in webservices. ‘My hope is that the revised GPL provides clarity on terms that to date have been the subject of conflicting interpretation and ambiguity for both commercial interests as well as open-source software developers. Companies providing Web services deserve some degree of certainty such that they can make intelligent business decisions and understand their rights and obligations’, zo stelt Diane Peters, vertegenwoordiger van Open Source Development Labs (OSDL) Inc. De komende tijd verzamelt de FSF alle commentaar, waarna het definitieve voorstel in september wordt ingediend. De eerste effectieve versie kan al in oktober in werking treden. Het officile tijdspad van de FSF geeft aan dat de uiteindelijke versie in maart 2007 af moet zijn. In ieder geval een prominenten open source ontwikkelaar was tevreden over de nieuwe GPL. ‘At first glance it looks really good’, zo zegt Jeremy Allison, hoofd-ontwikkelaar van Samba.’There are some things we’d like to clarify but I can’t see any reason why Samba wouldn’t move forward with it’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.