IBM: onderzoeksgigant wil de kwaliteit van patenten verbeteren

10 januari 2006


IBM
toont het opnieuw aan: net als de 13 voorafgaande jaren heeft het bedrijf de meeste Amerikaanse patenten verworven (meer dan 2900) bij het US Patent and Trademark Office. Het meeste fundamentele onderzoek wordt dus verricht in de laboratoria van de computergigant. Tegelijkertijd deelde het bedrijf mee dat het participeert in drie belangrijke projecten om de patentkwaliteit te verbeteren, en in ieder geval om het onderzoek van patentenaanvragen te versterken, zodat betwisting van patenten tot een minimum kan worden beperkt. Alle drie projecten worden uitgevoerd met meerdere participanten, zoals het Patent Office zelf, maar ook de Open Source Development Labs (OSDL), een consortium van bedrijven dat een ‘patent commons‘ heeft uitgevaardigd in november 2005 voor open source-initiatieven. Het US patentensysteem en de kwaliteit van patenten zijn uiterst belangrijke items voor de technologiesector. Patenten liggen zeer vaak aan de basis van ernstige rechtszaken inzake intellectueel eigendom en verschillende advocatenconcerns hebben zich specifiek gericht op het patentensysteem en het daaraan gekoppelde intellectueel eigendomsrecht. De wettelijke strijd die geleverd wordt tussen de BlackBerry maker Research In Motion Ltd. en NTP Inc., waarin NTP RIM aanklaagt vanwege inbreuk op patenten, geeft dat aan.Hoewel de inhoud van patentaanvragen openbaar zijn en voor iedereen toegankelijk heeft IBM samen met het Patent Office een Open Patent Review-programma ontwikkeld, dat het iedereen (en dus ook aan wetenschappers en technologen uit bedrijfslaboratoria, maar ook aan open source communities) nog makkelijker maakt om de inhoud van ingediende patenten te bestuderen en (en dat is het voornaamste) feedback te leveren aan de onderzoekers van de ingediende patenten. Het gebruikte systeem daarvoor wordt zo ontwikkeld dat iedere inschrijver e-mails of RSS-feeds kan ontvangen over patentaanvragen, in overeenstemming met de criteria die de inschrijver zelf heeft opgegeven. Volgens Bob Sutor, IBM vice president voor standaarden en open source, zal IBM ook een Community web site gericht op de patenten inrichten. Een tweede initiatief ondersteund door IBM is de website, gehost door OSDL, waarmee het mogelijk wordt om door bestaande open-source code te zoeken: het Open Source Software as Prior Art-project. ‘Prior Art’ kan ook omschreven worden als reeds eerder geopenbaarde informatie. Naast IBM participeren Novell, Red Hat en ScourgeForge.net. Sutor stelde dat hij er vanuit gaat dat open source ontwikkelaars het systeem zullen gebruiken om bestaande software te vinden en zo een ‘tagging’-mechanisme zullen ontwikkelen op code te labelen en classificeren. Het Patent Office gaf op basis van dit project aan nauwer te willen samenwerken met open source communities: ‘Collaboration between the Patent Office and the open-source community builds on the momentum of the open-source model’, zo stelt John Doll, Patentonderzoeker bij het Office. ‘There is powerful logic in tapping vast public resources to address the growing public interest in patent quality’. Sutor zei dat het groeiende belang van het patentensysteem en de opkomende technologieen een rigoreus onderzoek van patenten noodzakelijker maakt. ‘There’s a lot of practical interest and a lot of academic interest in the patent system. And I think the community is going to be extremely motivated to do (reviews)’. Het derde project, de Patent Kwaliteit index, poogt een systeem te realiseren om de kwaliteit van de patentaanvragen te bepalen en met elkaar te vergelijken. IBM ondersteunt hiervoor het werk van R. Polk Wagner van de University of Pennsylvania Law School, die het project zal leiden. Het Patent Office ondersteunt de initiatieven maar stimuleert ook de deelname van anderen dan de huidige participanten. IBM en de andere participanten in de verschillende projecten geloven dat patenten enkel moeten worden toegekend voor ideeen die een stap voorwaarts betekenen, zo zegt John E. Kelly III, een senior Vice-President van IBM, verantwoordelijk voor Technologie en Intellectueel Eigendom. ‘Raising the quality of patents will encourage continued investment in research and development by individual inventors, small businesses, corporations and academic institutions while helping to prevent over-protection that works against innovation and the public interest’, zo verklaarde Kelly.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.