Strijd tussen HDDVD en BluRay barst los

6 januari 2005

De Consumer Electronics Show in Las Vegas dient als eerste strijdtoneel van de eerste HD-DVD en Blu-ray systemen. De strijd mag werkelijk als losgebarsten beschouwd worden. De blu-ray systemen lijken een achterstand te hebben als het om compatibiliteit en praktische toepassing gaat. In ieder geval lijken ze al met een handicap te beginnen en dat is in de eerste fasen van de strijd niet gunstig. Volgens de website TG Daily heeft de ontwikkeling van Blu-ray-spelers ernstige averij opgelopen. Blu-ray Java of BD-J, een Java-variant, stelt ontwikkelaars in staat om de interactiviteit van de media zodanig te maken dat het verschil tussen bijvoorbeeld een film en de menustructuur daaromheen niet of nauwelijks te herkennen is. BD-J is echter nog lang niet geschikt om in spelers verwerkt te worden. Daarom zal er in eerste instantie zelfs Blu-ray-apparatuur worden uitgebracht die niet interactief is. Pas bij het verschijnen van ‘full profile’-spelers zouden consumenten de beschikking krijgen over het volledige interactieve potentieel van de Blu-ray-standaard. Het lijkt er dus op dat de eerste apparatuur een ‘dode mus’ is.Ook de ethernetverbinding, waarmee digitale content kan worden gedownload en via het thuisnetwerk gedistribueerd, zal vooralsnog ontbreken. De grote vraag is dus of mogelijke kopers gezien de verschillende ontbrekende elementen de eerste generatie spelers niet liever links laten liggen. In elk geval betekent de geremde ontwikkeling dat de prijzen van Blu-ray in eerste instantie flink lager zullen zijn dat wat tot nu toe gedacht werd. Een ‘basic’ speler zou voor minder dan duizend dollar over de toonbank kunnen gaan, wat behoorlijk lager is dan de 1800 dollar die als introductieprijs voor full-profilespelers wordt genoemd. Als de problemen met de Java-software echter illustratief voor de huidige technische staat van Blu-ray is, rijst de vraag of het concept wel klaar voor productie is. Het nieuws zal in het HD-DVD-kamp dan ook ongetwijfeld met gejuich worden ontvangen. TDK kwam met het bericht dat het een 100 GB blu-ray DVD uitbrengt. Hier wordt onmiddellijk het ander probleem aangeraakt van de Blu-ray DVD: het productieproces van zowel DVD’s als drives ligt substantieel hoger dan dat van HD-DVD. De Blu-ray-drive die Pioneer uitbrengt kost toch 995 dollar en de bijbehorende disks 50 dollar. De HD-DVD prijzen zijn toch zeker 25 % lager. Het meest bedreigend voor de Blu-ray-technologie is mogelijkerwijs de positie die Microsoft ingenomen heeft in de strijd: het bedrijf uit Redmond brengt een eigen HD-DVD-speler uit voor de Xbox 360. De grotere compatibiliteit van de HD-DVD heeft Microsoft ertoe gebracht om niet voor Blu-ray te kiezen. Daarnaast lijkt de HD-DVD ook sneller content beschikbaar te hebben: in mei zeker meer dan 50 titels en op het eind van 2006 zeker meer dan 200. De vraag is of Sony, die de eerste 20 Blu-ray DVD’s heeft aangekondigd dat tempo kan bijhouden. Hoewel het nog lang niet zeker is dat HD-DVD de richtingenstrijd zal winnen lijkt het erop dat het een aanzienlijke voorsprong genomen heeft. Het is dan wel belangrijk dat de techniek werkt: op de CES weigerden twee Toshiba HD-DVD-spelers om de schijfjes af te spelen. Dat is erg lastig voor ‘early adapters’. Het moet natuurlijk wel werken….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.