Test- en pilot-procedure voor de selectie van software

23 december 2005

Ontwikkeldatum:
16 mei 2003

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services

Status:
Versie 4.2.

Versiedatum:
27 november 2004

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:
In onze praktijk merken wij zeer regelmatig dat testen van software slechts in zeer geringe mate worden uitgevoerd. Vaak wordt een test gecombineerd met een pilot. Wij beschouwen een test en een pilot als elkaar opvolgende stadia in het keuzetraject van een applicatie. We hebben een procedure ontwikkeld op basis waarvan het selectieproces van een applicatie effectiever en met grotere kans op succes kan doorlopen worden.

Download tool.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.