Enterprise Content Management

Enterprise Content Management

Begin oktober vond in het World Trade Center in Rotterdam ECMPlaza 2005 plaats. Dit congres concentreert zich op Enterprise Content Management en het werd drukbezocht door vooral content managers van overheden en bedrijven. Enterprise Content Management is voortgekomen uit het Web Content Management op het moment dat bleek dat binnen vele organisaties zoveel websites werden geconstrueerd en gepubliceerd dat het overzicht daarover en de structuur ervan totaal verdween. Het bleek nodig om daar veel meer lijn in te brengen. Maar Enterprise Content Management groeit uit tot veel meer dan alleen coördinatie van vele websites.

Het krijgt steeds meer aandacht voor het publicatieproces zelf, van generering, opslag, classificatie, publicatie, retrieval, (re-)usability, vernietiging tot bewaring. Net zoals het mogelijk wordt om bijna alles via websites te publiceren, richt Enterprise Content Management zich steeds meer op alle kanalen binnen een organisatie die informatie binnen- en buiten laten en op alle mogelijke informatiebronnen, maar nog wel met het einddoel: publicatie via intra- of internet.

Zoals Bob Boiko, een van de ‘goeroes’ van Enterprise Content Management en auteur van The Content Management Bible, benadrukt: Content Management dient Informatiemanagement te zijn. Publicatie op het web is slechts een van de stadia in de ‘content life-cycle’. Het hele proces van informatievoorziening, intern via een intranet, extern via internet, hoort onderdeel te zijn van Enterprise Content Management. Met de constatering dat Enterprise Content Management eigenlijk informatiemanagement is wordt de ‘content life cycle’ de ‘information life cycle’ en worden alle informatiestadia en alle informatiebronnen onderwerp van onderzoek. Enterprise Content Management, Enterprise Information Management, Enterprise Document Management: het worden allemaal benamingen van hetzelfde: de studie, het onderzoek, de analyse van alle informatieprocessen, informatiebronnen en informatieobjecten binnen een organisatie. Het is niet voor niets dat ‘content’ heel vaak omschreven wordt als ‘information packages’.

Met die constatering echter wordt het ook heel helder dat Enterprise Content Management van belang is voor iedereen die bezig is met informatiebeheer en informatiebewerking, met documentaire informatievoorziening, met archieven, bibliotheken e.d. Want hoewel binnen Enterprise Content Management over ‘compliance’ gesproken wordt, is het denken daarover nog ver onderontwikkeld. En dat gaat gepaard met een zeer gebrekkig inzicht en kennis van alle aspecten die te maken hebben met lange-termijn-archivering van ‘content’, met waardering, selectie en vernietiging en met aspecten van ‘context management’.

Het managen van de context van de beheerde ‘content’ gedurende de tijd is onderbelicht. Dat ook zou de specifieke bijdrage kunnen zijn van de meer traditionele document-georiënteerde beroepen binnen dit toch redelijk nieuwe vakgebied. Omgekeerd kan belangstelling vanuit die wat traditionelere benaderingen van informatiemanagement meer begrip realiseren voor de zeer complexe beheerssituaties van ingewikkelde webportals en voor de content managers die deze moeten beheren. Want wie van de div’ers of archivarissen heeft ooit Bob Boiko’s The Content Management Bible gelezen of Ann Rockley’s Managing Enterprise Content ? Was er trouwens een div’er of een archivaris op ECMPlaza 2005 ?

Oktober 2005

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.