MS Office 12 bestandsformaten gestandaardiseerd ?

22 november 2005

Microsoft heeft bekendgemaakt
dat het een voorstel indient bij de internationale
standaardiseringsorganisatie ECMA International voor de acceptatie van
zijn Office Open XML-formaat als industriestandaard. Wanneer ECMA het
voorstel goedkeurt, komen Office-formaten zoals Word, Excel en
Powerpoint beschikbaar voor derde partijen. De ontwikkeling zou een
einde maken aan de noodzaak om over Microsoft Office software te
beschikken om Office-documenten te kunnen bewerken, en zou reverse
engineering
overbodig maken bij de ontwikkeling van alternatieven zoals
Open Office. Daarnaast zouden anderen bedrijven inspraak krijgen in de
specificatie van het formaat, dat wel eigendom blijft van Microsoft.
Een technische commissie, waar leden van de ECMA zitting in hebben,
dient akkoord te gaan met veranderingen in het gestandaardiseerde
formaat. Tegen de tijd dat Office 12 wordt uitgebracht, naar
verwachting over ongeveer een jaar, zou de standaard geaccepteerd
moeten zijn. De ECMA-goedkeuring zou dan als basis kunnen dienen voor
standaardisering door de ISO. Het initiatief is een duidelijk een
poging van Microsoft om het wantrouwende publiek te verzekeren dat het
XML-gebaseerde documentensysteem open zal zijn en niet onderworpen aan
Microsofts beleid.ECMA (gevestigd in Genve) accepteerde eerder Microsofts C# en CLI, die
later werden
goedgekeurd als ISO-standaarden. Het is nog onduidelijk of de Office
XML-formaten dezelfde weg zullen bewandelen, maar het stelt de weg
daartoe wel open. Aangezien ISO-certificering vooral in de overheid als
belangrijk wordt beschouwd, lijkt een dergelijke certificering wel voor
de hand te liggen. Vorig jaar gaf Microsoft zijn Office XML-standaard
al
vrij. De gang naar een internationaal standaardiseringslichaam, waar de
Europese Unie om vroeg, wilde de softwaregigant op dat moment niet
maken omdat dit de achterwaartse compatibiliteit met oudere
Office-bestandsformaten in de weg zou staan. Microsoft zegt nu tools
ter
beschikbaar te zullen stellen om oudere bestandsformaten compatible te
maken met de nieuwe formaten. Intel, Toshiba en Apple ondersteunen de
‘move’ van Microsoft. ‘Apple is pleased to support an ECMA standard for
Microsoft Office Open XML document formats, which will make them more
open and widely available to all’, zei Philip Schiller,
marketingspecialist van Apple. ‘Apple and Microsoft will continue to
work closely together to deliver great products to Mac users and
application developers for many years to come.’ De ontwikkeling komt op
een moment dat
veel overheden het gebruik van open standaarden aanmoedigen en het Open
Document Format
sterk stimuleren. Ook Google en Sun spannen zich
energiek in voor dit Open Office-formaat, dat ook in
Massachussetts wordt gebruikt. Overheden worden in hun streven naar
open standaarden onder meer gedreven door de wens naar vrije keuze in
softwareleveranciers en compatibiliteit van documenten op de lange
termijn. ‘Moving to standard as an open standard will place a level of
trust on the technology that will give people the confidence to get
behind it’, zo stelt Alan Yates van Microsoft. ‘We look forward to the
day when people look at this as a milestone, as the beginning of the
end for closed documents.’ Als onderdeel van het standaardisatieproces
maakt Microsoft de licentie voor de bestandsformaten toegankeloijk voor
softwareontwikkelaars. ‘We’re taking an approach that’s basically a
promise from Microsoft not to sue developers’, stelt Yates. Sun stelt
dat het onduidelijk blijft of Microsofts licentiepolitiek het aan open
source bedrijven toestaat het Open XML-formaat te gebruiken. IBM is
specifiek geinteresseerd in details omtrent ‘any intellectual property
encumbrances, open-source licensing, and proprietary extensions’. De
British Library loofde de stap van het bedrijf. ‘It’s an important
step forward for digital preservation and will help us fulfill the
British Library’s core responsibility of making our digital collections
accessible for generations to come’, stelde Adam Farquhar,
verantwoordelijk voor de ‘e-architecture ‘ van de British Library.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.