Accenture: samenwerking om SOX te realiseren

2 november 2005

De eerste schok over Sarbanes-Oxley is voorbij, maar veel managers zien
nog niet hoe ze zonder extra middelen in geld en personeel kunnen
voldoen aan alle eisen die compliance aan hen oplegt. Accenture gaf
dinsdag de eerste resultaten vrij van een onderzoek onder 304 ICT- en
financile managers van (Amerikaanse) bedrijven met een omzet van
minimaal 1 miljard dollar. Het onderzoek toonde dat de betreffende
functionarissen wel veel beter met elkaar samenwerkten dat voorheen om
de problemen aan te pakken, maar er wordt ook geconstateerd dat zij
betere en meer efficinte tools willen om duurzaamheid te creren voor
hun archieven, waarvan ze afhankelijk zijn om compliance te kunnen
aantonen. Meer dan 60 % van de respondenten onder de financile
managers vinden dat de technologische tools om compliance te
ondersteunen niet of nauwelijks effectief zijn. Dit lijkt er op te
wijzen dat het ‘omdopen’ van reeds bestaande software-oplossingen tot
‘compliance’-tools (een regelmatig gebruikte praktijk in de
ICT-industrie) niet blijkt te werken.Meer dan de helft van de respondenten (resp. 57 % en 51 % van de ICT-
en financile managers) stelde dat ze (uitgebreide) veranderingen
hadden aangebracht in hun personele bezetting om de noodzakelijke
veranderingen in het kader van compliance te ondersteunen. Resp. 53 %
en 42 % van de beide functies denkt dat ze de eerstkomende drie jaren
personele uitbreidingen nodig zullen hebben om aan de eisen te voldoen.
Waarschijnlijk is dit ook de reden voor de sterke toename in de
ICT-vacatures die wereldwijd te constateren is. Gary Curtis, managing
partner in de strategische advisering binnen Accenture, stelde dat
Sarbanes-Oxley (en andere regelingen) dramatische hervormingen teweeg
bracht in vele bedrijven, maar dat het anderzijds grote kansen biedt op
het verhogen van de bedrijfsperformance door een veel betere afstemming
tussen ICT en financin. 90 % van de respondenten stelde dat de
onderlinge samenwerking aanzienlijk was verbeterd en 86 % gaf aan dat
hun ICT-afdelingen optimale ondersteuning verleenden om aan de eisen
tegemoet te komen. Curtis: ‘It has pulled together the top IT and
finance managers in ways that they haven’t been in the past. That is an
intrinsic good which will have business value and benefit probably
significantly beyond SOX compliance.’ Het onderzoek gaf ook aan dat er
een aanzienlijke kloof bestaat tussen wat bedrijven werkelijk besteden
aan compliance en de implementatie daarvan en wat hun topmensen (de
Chief Information Officer en de Chief Financial Officer) denken dat er
aan wordt besteed. De meeste bedrijven besteden ongeveer 1 % van hun
omzet aan compliance-gerelateerde activiteiten, terwijl de minderheid 2
tot 3 % eraan uitgaf. De topfunctionarissen geloven dat ongeveer 7 %
van de omzet aan deze activiteiten wordt gespendeerd. De klachten
vanuit deze hoek over de kosten van compliance (alhoewel nog steeds
hoog) moeten dus worden gerelativeerd: ze weten zelf niet hoe hun
uitgavenpartroon in elkaar zit.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.