Prototype van een HVD-schijf van 1 TB

25 oktober 2005

Het Japanse Optware heeft een prototype HVD-schijf ontwikkeld, waarvan
door PC Watch een foto gemaakt is. HVD staat voor Holographic Versatile
Disc. De HVD van Optware weet het formaat van een DVD te combineren met
een capaciteit van maar liefst 1TB. Theoretisch kan op een HVD rond de
3,9 TB aan data geplaatst worden. In september berichten we dat InPhase
de eerste prototypes van holografische schijfjes met een capaciteit van
300GB had ontwikkeld, die in september 2006 op de markt moeten
verschijnen. Optware streeft er naar om haar HVD in juni 2006 te
presenteren. Met die verschijningsdatum komt de strijd tussen Blu-ray
en HD-DVD in een ander licht te staan, al is de productie van van HVD
waarschijnlijk nog stukken duurder. Maar duidelijk is dat beide
DVD-formaten fikse concurrentie gaan krijgen op snellere termijn dan
verwacht.Optware is de ontwikkelaar van het Collineair Holografisch
Dataopslagsysteem. Al in juli van dit jaar kondigde het bedrijf aan dat
het als eerste ter wereld succesvol een film opgenomen en afgespeeld
had op een holografische schijf met een reflectieve laag gebaseerd op
haar holografische techniek. De schijf had een capaciteit van 200 GB.
Met die prestatie werd het mogelijk commercile toepassingen te gaan
bedenken voor de techniek. Het nu in ontwikkeling zijnde prototype is
een rechtstreeks gevolg daarvan, waarbij de opslagcapaciteit wordt
verdrievoudigd. Het vernieuwende van Optware’s holografische
technologie is dat de structuur van de HVD die van de conventionele
optische schijf nabootst. Er is dus sprake van een ‘preformatted disc
with a reflective layer (disc with servo information)’. Er is
voortdurend beweerd dat dit type schijf inadequaat is (en vorige
experimenten hebben dat ook getoond), aangezien er verstoringen
optreden tijdens het schrijven en lezen waardoor de signaalkwaliteit
aanzienlijk zou afnemen. Optware heeft dit probleem echter opgelost
door ‘applying a dichroic mirror layer between the recording and
reflective layers. This dichroic mirror layer blocks the diffusion by
the address pits, allowing ideal collinear holographic recording’.
Vandaar ook dat de demonstratie in juli een doorbraak genoemd mag
worden: nooit eerder was de integratie van optische-schijf technologie
en holografische vastlegging gerealiseerd. Holografische opslag maakt
gebruik van lasertechnologie om data op te slaan. Op die manier kunnen
schijven van dezelfde grootte als de DVD opslag tot 1 TB realiseren (en
theoretisch gezien nog meer), met een overdrachtssnelheid van 1 GB per
seconde (40 keer desnelheid van een DVD). De techniek van Optware is
gepatenteerd en ontwikkeld door haar stichter Hideyoshi Horimai.
Collineaire holografie combineert een ‘reference laser’ met een ‘signal
laser’ in een enkele lichtstraal. Hierdoor ontstaat een
driedimensionaal hologram dat uit data bestaat. Vervolgens wordt dit
beeld op het medium geplaatst. De techniek werd op deze manier zo sterk
vereenvoudigd dat de huidige ontwikkelingen mogelijk zijn. Een andere
uitvinding van Optware, het ‘servo system‘ maakte het mogelijk om
schijfjes van de grootte van een DVD te gebruiken, verwijderde de
‘ruis’ bij schrijven en lezen, zorgde voor compatibiliteit met CD en
DVD en realiseert productie tegten relatief lage kosten, waardoor het
mogelijk is de techniek te commercialiseren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.