In 2011 10 % van IT-afdelingen verdwenen

24 oktober 2005

Tijdens haar jaarlijkse Symposium/ITxpo in Orlando is door Gartner een
aantal voorspellingen gedaan met betrekking tot de toekomst van de
IT’ers en IT-afdelingen binnen bedrijven. Deze voorspellingen werden
afgezet tegen de huidige ontwikkelingen binnen het IT-landschap, zoals
een sterk toenemende outsourcing en de steeds toenemende IT-risico’s
die het succes van ondernemingen kunnen maken of breken. Tot op zekere
hoogte voorspelt Gartner de ‘dood van de IT-afdeling’. Volgens de
onderzoeksfirma zal het aantal en de omvang van IT-afdelingen in Europa
en Noord-Amerika gaan afnemen doordat steeds meer taken zullen worden
uitbesteed aan externe IT-dienstverleners. Verder zullen IT-afdelingen
steeds meer te maken krijgen met onderwerpen die op dit moment nog niet
tot hun takenpakket behoren, zoals het meer strategisch denken in het
kader van de bedrijfs- en proces ontwikkeling. Gartner meent dat
bedrijven daardoor meer dan nu het geval is, verlegen zullen zitten om
informatie voor de (strategische) bedrijfsvoering en IT-afdelingen
zullen in staat moeten zijn om te voldoen aan die vraag. ‘While it will
grow from an IT base, the primary focus of the new organization will be
business transformation and strategic assets of information and
process’, zegt analist John Mahoney. ‘When mature, it may no longer be
identified as an IT organization.’Gartner meent dat bedrijven daardoor in de toekomst, meer dan nu het
geval is, verlegen zullen zitten om informatie voor de (strategische)
bedrijfsvoering en IT-afdelingen zullen in staat moeten zijn om te
voldoen aan die vraag. Dit zal een rol spelen bij de herorintatie van
75 % van de bestaande IT-afdelingen. Een van de tien IT-afdelingen zal
simpelweg verdwijnen en een andere 10 % zal de standaard IT blijven
verzorgen, maar haar dominante rol zal verdwijen en worden tot wat
Gartner een ‘commodity’ noemt, iets dat als volstrekt normaal en in
ieder geval als niet bepalend wordt gezien. IT wordt tot een van de
belangrijkste factoren voor het verwerven van succes voor bedrijven,
maar desalniettemin zal aantal traditionele IT’ers zal met veertig
procent dalen. Het aantal medewerkers dat zich met informatie,
businessprocessen en strategische beslissingen zal bezighouden, zal
tegen die tijd zijn verdubbeld. Doordat de invloed van IT op de
bedrijfsvoering verder zal toenemen, zullen eindbeslissingen met
betrekking tot IT-zaken steeds vaker buiten de IT-afdeling komen te
liggen. Steeds vaker zullen directieteams of Raden van Bestuur de
beslissingen nemen. Technologie wordt te belangrijk om aan techneuten
over te laten, zo stelt Gartner. ‘There remains controversy about the
extent to which IT can, should or will take and be trusted with
leadership of business processes and information’, zo is de overweging.
IT’ers zullen dus, zoals vaker bij stafafdelingen, een adviserende
functie krijgen. Het conferentie-thema dit jaar was ‘Rapid Results for
Rapid ROI’ gericht op IT-professionals en hun projecten. Samen met de
vaak-gehoorde mantra dat IT-managers IT-projecten moeten laten
samenvallen met strategien van directies en Raden van Bestuur, de
komende veranderingen zullen de druk op de IT-afdelingen spectaculair
doen stijgen. Garther CEO Gene Hall stelde in een zaal met duizenden
IT-professionals dat de dagen van de grootschalige, meerdere jaren
omvattende ontwikkelingsprojecten voorbij waren. Management en klanten
eisen resultaten. ‘We live in a time when the flexibility of iterative
development cycles is required to respond to events in the
marketplace’, stelde Hall. ‘So, consider three-month release cycles in
order to have adequate impact on your products with the necessary
flexibility.’

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.