Contentprofessionals Benelux verenigen zich…

6 oktober 2005

In Australi, West Canada en de Benelux heeft CM Pro’s, de Association
for Content Management Professionals, nieuwe chapters opgericht. Deze
internationale community voor uitwisseling van kennis, ervaring en
praktijkinbreng heeft op basis van haar ‘member driven committee
process’ nu ook voor de Benelux een groep van professionals verzameld
die zich tot doel stellen de praktijk van het content management te
bevorderen en de professionaliteit van de vakbeoefening te vergroten.
CM Pro’s maakt het mogelijk om groepen te vormen van content managers
in een bepaalde regio of op basis van een bepaald topic als tenminste
drie leden een oproep doen tot deelname daaraan aan alle leden van CM
Pro’s. Op de eerste bijeenkomst van het nieuwe chapter wordt een
‘steering committee’ gekozen, dat zal gaan toezien op de vorming van
werkgroepen en dat zal proberen de missie van het chapter te
bevorderen. CM Pro’s kan seminars en congressen organiseren, maar kan
ook nieuwsbrieven uit doen gaan of white papers toevoegen aan de
groeiende kennisbank van CM Pro’s.Het doel van CM Pro’s Benelux is om content managers van
netwerkmogelijkheden te voorzien, om te zorgen voor een forum voor de
uitwisseling en het onderzoek van content managementaspecten en
thema’s, het promoten, bevorderen en professionaliseren van het content
management in de Benelux, het verzorgen van allerlei educatieve
activiteiten en het bevorderen van de onderlinge samenwerking. De
eerste bijeenkomst van het Benelux Chapter werd op 5 oktober in
Rotterdam gehouden, na afsluitng van de succesvolle beurs en congres
Enterprise Content Management Plaza 2005. In het ‘steering committee’
werden Danielle Kolmer, Maarten Korz, Adriaan Bloem, Erik Hartman en
Peter Hinssen gekozen. ‘This new community enables innovation and
knowledge sharing within a
regional group of individuals that share interests and experiences’, zo
verklaarde Korz. ‘The combination of an international organization and
a high degree of topical and local activity
gives CM Pros members the breadth and depth we need to be effective
content management professionals within our region.’ Erik Hartman is
een van de oprichters van CM Pro’s en is tevens Vice President van de
organisatie. ‘It was a real honour to be the only European member who
has been voted as a Board Member, and I always wanted a Benelux
Community for content management professionals. As the international
organization matures, it’s time to focus on local Benelux
activities.’ ‘CM Pro’s Communities enable more frequent, directed and
meaningful member interaction’, zo bevestigt Frank Gilbane, lid van het hoofdbestuur van
CM Pro’s en CEO van Bluebill Advisors en uitgever van ‘The Gilbane Report‘.
‘Our unmatched
knowledge exchange programs facilitate an overall increase in the
degree of
quality content management professionals can achieve for their
customers and
employers.’ CM Pro’s telt nu meer dan 500 leden, vanaf een start met 30
leden in 2004. ‘We’ve experienced an exciting period of growth’, zo
verklaart Laura Walker,
executive director van de organisatie. ‘That growth is testament that
our new Community program—as well as the superlative industry expertise
we’re delivering through our fall events—offers tangible benefit to
content
management professionals.’ Lid worden van CM Pro’s kan hier.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.