Wereldbank vraagt om open standaarden

9 september 2005

In een rapport dat gepresenteerd wordt bij de Wereldbank
vandaag, dringt een groep van dertien landen aan om open-IT-standaarden
de adopteren als een belangrijke stap om economische groei, efficiency
en innovatie te stimuleren. Het rapport is een soort ‘roadmap’ om
nationaal beleid te formuleren voor het gebruik van open standaarden
binnen de informatietechnologie en komt op het moment dat diverse
landen plannen in werking zetten om hun afhankelijkheid van de
leveranciers van ‘proprietary’ software (vooral Microsoft) te
verminderen door het gebruik van vrije(re) open source software. Het
rapport werd gegenereerd naar aanleiding van een congres in Silicon
Valley in februari over technologiestandaarden en economische
ontwikkeling. Het rapport werd uiteindelijk via internet gegenereerd.Het rapport definieert een open standaard als een technologie die niet
in eigendom berust bij een of meerdere samenwerkende bedrijven en die,
toegankelijk voor allen is gepubliceerd. Dit ongeacht het debat dat al
lange tijd woudt over de reikwijdte van ‘open’. Het rapport maakt
duidelijk dat regeringsbeleid moet ‘mandate technology choice, not
software development models.’ Het wijst er tevens terecht op dat open
IT standaarden niet hezelfde zijn en niet gelijkgesteld kan worden aan
open-source software. Open source software is een ontwikkelingsmodel
voor software waarin programmacode vrij wordt gedeeld en verbeterd in
een samenwerkend netwerk van programmeurs. Desalniettemin is de
verspreiding van open source software waarschijnlijk een van de meest
uitgesproken voorbeelden van de baten van openbaar gedeelde IT,
namelijk verlaging van kosten en stimulans voor innovatie. ‘Open source
does not define an open information and communications technology
ecosystem, but it can be an important transformative element’, zo wordt
in het rapport gesteld ‘To date, open source has been the most
disruptive element of the entire open agenda, provoking re-examination
of information and communications technology ecosystems and policies.’
Het zal niet verwonderlijk zijn dat de twee grootste rivalen van
Microsoft, IBM en Oracle, de conferentie gebben gesubsidieerd.
Microsoft is eenb zeer actieve deelnemer in standaardontwikkeling voor
het Internet gedricht op het delen van gegevens door divers
softwarepakketten. Hierdoor kan informatie worden uitgewisseld, maar de
‘envelop’ waarin de uit te wisselen gegevens worden opgenomen, is
eigendom (in dit geval) van Microsoft. Er bestaat een tendens in vele
landen om open bestandsfpormaten voor documenten, spreadsheets en
presentaties te adopteren als alternatieven voor het Office-pakket van
Mircorsoft. De Wereldbank is een grote voorstander van open standaarden
als tool voor de bevordering van economische groei in
ontwikkelingslanden. ‘If you’re using technology to alleviate poverty,
then openness is a compelling alternative’ zo zeggen vertegenwoordigers
van de Wereldbank ‘There are key elements in this report that could be
used to shape national policies on technology standards.’

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.