Websites archiveren bij VWS

4 september 2005

De archiefwetgeving geldt niet alleen voor papier, maar ook voor
websites. Desondanks worden deze door Nederlandse overheidsorganisaties
nu nog niet of nauwelijks bewaard. Het ministerie Verkeer en Waterstaat
onderkent dat internetsites binnen de elektronische overheid een steeds
belangrijkere rol gaan spelen in de communicatie met de burger. De
websites krijgen niet alleen een functie binnen de
voorlichtingsprocessen van het ministerie, maar ook binnen de
uitvoerende – en beleidsprocessen. Dit maakt dat deze websites ook
volgens de regels van de archiefwet bewaard zullen moeten worden.Het ministerie heeft laten onderzoeken welke mogelijkheden daarvoor
bestaan. V&W ontwikkelt en beheert al sinds 1995 internetsites. De
aard en omvang van deze sites varieert sterk. Sommige zijn eenvoudig en
statisch; andere zijn zeer omvangrijk en complex, opgebouwd met diverse
dynamische technieken In het project is met de applicatie Presurf
van Capsis een webarchief opgebouwd met 114 websites van het
departement. De kwaliteit van driekwart van de archiefversies bleek
goed. Verdere verbetering is mogelijk door binnen het project
opgestelde richtlijnen voor de bouw van websites te volgen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.