Washington Post: dreigende taal tegen P2P

31 juli 2005.

De voorzitter van de belangenorganisatie van P2P-ontwikkelaars P2P United, werd volgens de Washington Post
zwaar onder vuur genomen door twee Amerikaanse senatoren. Republikein
Ted Stevens en Democraat Barbara Boxer uitten dreigende taal richting
P2P-bedrijven tijdens een hoorzitting van de senaatscommissie voor
handel. Te twee willen dat de bedrijven serieuze maatregelen nemen om
illegale uitwisseling van beschermd materiaal via hun netwerken te
stoppen. Als dit niet gebeurt, dan zal Washington met wetgeving komen
om de bedrijven te dwingen. Volgens het tweetal bestaat hiervoor veel
steun bij hun mede-senatoren. Naast illegale bestanden maken de
senatoren zich met name bezorgd over de uitwisseling van het
pornomateriaal dat via P2P wordt uitgewisseld en dat onder ogen van
kinderen kan komen.Vorige maand oordeelde het Hooggerechtshof in de VS dat p2p-bedrijven
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor illegale praktijken van hun
gebruikers als er sprake is van aanmoediging daartoe. De film- en
muziekindustrie zien die uitspraak als een basis voor hun strijd tegen
piraterij en vinden maatregelen vanuit de politiek overbodig. Eerder
nog probeerde de industrie tevergeefs geschikte wetgeving voor het
aanspreken van P2P-bedrijven door het Amerikaanse parlement krijgen. Eisgrau
zei expliciet tijdens de hoorzitting dat de uitspraken van de rechter
geen enkel gevolg zullen hebben voor de populariteit van de
P2P-netwerken en impliceerde daarmee dat wetgeving als zodanig daar ook
weinig in zal veranderen. Hij drong er bij de commissie expliciet op
aan een licentiesysteem in te voeren voor de uitwisseling van muziek
tussen de industrie en de P2P-bedrijven. Dit systeem zou moeten lijken
op de manier waarop artiesten nu vergoedingen krijgen voor
radio-uitzendingen. Omdat dit systeem door de muziekindustrie wordt
afgewezen (het kost hen teveel geld) wil Eisgrau dat de politiek de
regie in handen neemt bij de onderhandelingen hierover.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.