Oproep tot internationalisering van het internet-beheer.

31 juli 2005.

Academici uit de Verenigde Staten en Zwitserland roepen de Amerikaanse
regering op mee te werken aan de oprichting van een internationale
instelling die het beheer van het Internet op zich zou moeten nemen. De
Amerikaanse regering gaf onlangs aan het het beheer over de
International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
te willen blijven verbullen. Er wordt door een aantal landen echter al
aan een alternatief gewerkt buiten de controle van de VS, wat een
bedreiging vormt voor de wereldwijde bruikbaarheid van domeinnamen.
Volgens het Internet Governance Project (IGP)
kan het Internet als een Amerikaanse uitvinding worden gezien, maar in
internationaal gebruikersaantal zijn de Amerikanen nu een duidelijke
minderheid. Amerikaans leiderschap zou moeten bestaan uit initiatieven
voor samenwerking in plaats van het beheer over de DNS-rootservers.‘Als de centrale cordinatie van het internet als een strategisch
Amerikaans belang wordt gezien in plaats van een neutrale wereldwijd
gedeelde infrastructuur, dan neemt het risico van opzettelijke
verstoring en politisering van het internet toe’, aldus IGP-woorvoerder
Milton Mueller. Hij stelde dit op een symposium naar de bevindingen van de VN-internetbeheergroep WGIG.
Die bevindingen zullen als basis dienen voor de onderhandelingen over
de toekomst van het internetbeheer. Het Amerikaanse initiatief om
unilaterale controle over het adresseringssysteem van het internet te
behouden stelde velen in de intenetgemeenschap hevig teleur. Volgens
een Zwitserse diplomaat die bij de totstandkoming van het WGIG-rapport
was betrokken is de wens van de VS om unilaterale controle over de
DNS-rootservers te behouden een van de belangrijkste beleidszaken waar de internetgemeenschap momenteel voor staat.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.