IBM: e-mailvirussen groeien explosief.

4 juli 2005

IBM meldt in een persbericht dat het aantal phishingaanvallen met 226
procent is toegenomen. Volgens IBM’s veiligheidsexperts is deze toename
vooral veroorzaakt door het toegenomen aantal zombie-pc’s. Een aantal
zombies samen wordt een botnet genoemd en deze netwerken worden ingezet
voor het versturen van enorme hoeveelheden e-mails die internetters
moeten bewegen een phishingsite te bezoeken.Tot voor kort was het aantal phishingaanvallen in januari 2005 de
grootste hoeveelheid die ooit was gemeten. In mei was het aantal echter
nog groter. Ook het aantal websites dat zich – vaak ongewenst –
bezighoudt met de verspreiding van exploits voor Internet Explorer en
Windows is sterk toegenomen in de maand mei. Verder is in het
persbericht te lezen dat 1 op de 32,2 e-mails, ofwel 3,12 procent, van
de verzonden e-mailberichten in mei besmet was met een virus, een
toename van 33 procent ten opzichte van april. Volgens IBM bevatte 68,7
procent van de inkomende e-mail een bepaalde vorm van spam. Dit aantal
is ongeveer even groot als de afgelopen drie maanden. Het aantal
verstuurde spammails vanuit bekende botnets en open proxyservers is
voor de tweede maand op rij gedaald met 1,7 procent. Ten slotte heeft IBM
becijferd dat 90 procent van de hacks in webapplicaties te maken heeft
met slechts twee zaken: kwetsbare sessiebeheerssystemen en onvoldoende
controle op de door gebruikers ingevoerde data.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.