VS willen controle op DNS-root servers behouden

3 juli 2005

De regering van de Verenigde Staten van Amerika heeft een verklaring
vrijgegeven waarin is vastgelegd hoe het beleid omtrent de rol van de
Amerikaanse overheid bij het beheer van het internet eruit zal zien.
Het beleid is te vinden op de website van de National Telecommunications and Information Administration.
De Amerikaanse overheid wil, gezien het belang van internet voor de
wereldeconomie, ervoor zorgen dat de DNS-servers die de ruggengraat van
het internet vormen, veilig en stabiel blijven. In het verleden heeft
de Amerikaanse regering deze taak al uitgevoerd en in de toekomst wil
ze deze beherende en autoriserende rol blijven vervullen. Dit is
opvallend omdat in 1998,
bij de oprichting van de International Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN), was afgesproken dat de invloed van de Amerikaanse
overheid in 2006 kleiner zou worden en dat de ICANN zelfstandig zou
worden.


De Amerikaanse overheid wil verder dat de ICANN de technische manager
blijft van de DNS-rootservers en zal deze organisatie daarin ook
ondersteunen, zo blijkt uit de bewuste verklaring. Ondanks dat de
Verenigde Staten van Amerika zichzelf een belangrijke rol toedichten
bij het beheer van het internet, willen ze het niet volledig alleen
doen. Op dit moment wordt er over veel onderwerpen gesproken met
betrekking tot de toekomst van het beheer van het internet. Bij deze
discussies zijn veel verschillende partijen uit een groot aantal landen
betrokken en de Amerikaanse overheid wil graag in gesprek blijven met
al deze stakeholders. Ditzelfde geldt voor de landen die een eigen
ccTLD beheren. Theresa Swinehart, ICANN’s algemeen manager voor Global
Partnerships, heeft laten weten nog bezig te zijn om uit te zoeken wat
de door de Amerikaanse overheid uitgebrachte verklaring voor implicaties
heeft voor de ICANN. Andere partijen zijn nu al minder te spreken over
het voornemen van de Amerikaanse overheid om ook in de toekomst, via de
ICANN, een grote vinger in het internetbeheer te houden. Zo heeft de
International Telecommunication Union van de Verenigde Naties meerdere
malen aangegeven graag te zien dat het beheer van het internet en de
DNS-rootservers bij een internationale organisatie zou komen te liggen
en niet bij n land dat zo een enorme invloed heeft op de richting,
vorm en structuur van het internet. Michael Froomkin, professor aan de
University of Miami, denkt dat door dit Amerikaanse beleid landen hun
eigen weg zullen willen gaan met het internet, zich zullen terugtrekken
uit de ICANN en eigen DNS-rootservers gaan beheren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.