Persoonsidentificatie op basis van aderpatronen in handen

1 juli 2005

Fujitsu brengt een product op de markt dat persoonsidentificatie op
basis van aderpatronen in de handpalm mogelijk maakt, zonder dat er
contact is tussen hand en apparatuur. De gebruiker moet de hand boven
de scanner houden, die de handpalm met een soort infraroodstraling
registreert. Deze straling wordt door het gereduceerde hemoglobine in
de bloedvaten van de handpalm geabsorbeerd, waardoor de weerkaatsing
vermindert.


Op deze manier worden bloedvaten zichtbaar gemaakt in de vorm van een
zwart patroon. De identiteit van de persoon in kwestie kan vervolgens
worden bevestigd door dit patroon van bloedvaten te vergelijken met het
patroon dat hij of zij eerder heeft laten registreren. De
handpalmscanner kan het aderpatroon alleen herkennen als er hemoglobine
door de bloedvaten stroomt. Bloedvaten bieden een groot aantal
differentirende eigenschappen waardoor het aannemen van een valse
identiteit door vervalsing uiterst moeilijk is. Het bloedvatpatroon van
iedere persoon is namelijk uniek, zelfs bij eeneiige tweelingen.
Fujitsu denkt de eerste handpalmscanners in augustus op de markt te
kunnen brengen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.