Ontevredenheid over IT-diensten neemt toe

7 juni 2005

Ook in Amerika blijken klanten van IT-dienstverleners over het
algemeen niet erg te spreken over de kwaliteit van de geleverde
diensten. Desondanks verwachten ze de komende twaalf maanden meer
IT-diensten af te nemen. Beide tendensen zijn het duidelijkst in het
‘off shore’-segment.Dat blijkt uit onderzoek van de researchorganisatie DiamondCluster International.
In een onderzoek onder 450 bestuurders bij bedrijven bleek maar liefst
51 procent van de ondervraagden gedurende de afgelopen 12 maanden een
of meer IT-dienstverleningsrelaties voortijdig te hebben beindigd. Dat
betekent een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
De ontevredenheid lijkt vooral voort te komen uit overeenkomsten met
aanbieders in lagelonenlanden. De tevredenheid over deze zogeheten ‘off
shore’-deals zakte van 79 procent in 2004 naar 62 procent nu.
De toenemende ontevredenheid blijkt overigens niet merkbaar van invloed
te zijn op de bestedingen. 74 Procent van de ondervraagden gaf
tegenover DiamondCluster aan de IT-bestedingen de komende twaalf
maanden te zullen opvoeren. Een jaar geleden was dat nog 64 procent.
Het gaat bij deze cijfers behalve om ‘on shore’ bestedingen in Amerika
ook om bestedingen in landen als India en China. Dat laatste land
blijkt als IT-aanbieder sterk in opkomst: 6 procent van de ondervraagde
bedrijven had al serieus gekeken naar de mogelijkheden om IT-werk in
China te laten uitvoeren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.