Europees Parlement schiet voorstel bewaarplicht ISP’s af

7 juni 2005

Het Europees Parlement heeft vanmiddag de conclusies uit het rapport
van rapporteur Alexander Alvaro overgenomen. Die liet half april weinig
heel van het voorstel voor een raamwerkovereenkomst die
telecombedrijven en ISP’s verplicht alle gegevens over het verkeer over
hun netwerken voor minimaal een half jaar en maximaal zelfs vier jaar
te bewaren.Frankrijk, Groot-Brittanni, Ierland en Zweden dienden het voorstel
vorig jaar in als wapen in de strijd tegen terrorisme. Alvaro noemt een
reeks argumenten op waarom het voorstel onzinnig is en disproportionele
kosten met zich meebrengt, die wel kunnen oplopen tot 180 miljoen euro
per telecombedrijf.
Bovendien wijst hij op een aantal juridische voetangels, zoals het
uitgangspunt in de Europese wetgeving dat burgers onschuldig zijn. Dat
strookt niet met het bewaren van gegevens om daar mogelijk later
bewijsmateriaal uit te kunnen halen. Volgens Alvaro kan de
doelstelling, die de vier indieners van het voorstel voor ogen hebben,
ook bereikt worden met het implementeren van de Cybercrime-richtlijn en
het vergroten van de grensoverstijgende samenwerking op dit gebied.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.