Inzage in eigen medisch dossier

6 juni 2005

Patinten krijgen pas in oktober 2006 de mogelijkheid om zelf hun
eigen elektronisch medisch dossier in te zien. Artsen moeten daar vanaf
1 januari al gebruik van kunnen maken. Dat blijkt uit het ‘spoorboekje’
voor de invoering van ICT in de zorg, dat minister Hoogervorst
(Volksgezondheid) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.In de brief beschrijft de minister hoe hij op korte termijn het
elekronisch medisch dossier (EMD), een burgerservicenummer voor
burgers, identificatienummers voor zorgverleners (UZI),
waarnemingsdossiers voor huisartsen (WHD), een landelijke helpdesk en
een landelijk schakelpunt voor het elektronisch uitwisselen van al deze
informatie wil invoeren. Hoogervorst trekt hier bijna 40 miljoen euro
voor uit. Hij hoopt met de automatisering onder meer de efficiency te
verbeteren en medische fouten te voorkomen.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst hebben patinten
altijd recht op inzicht en een kopie van zijn gegevens en kan hij of
zij zijn gegevens aanvullen of verwijderen. Hoogervorst wil ze echter
ook rechtstreeks toegang geven tot de elektronische gegevens. Hiervoor
is een elektronische nationale identiteitskaart (eNIK) nodig. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken werkt daar momenteel aan. Het zal
naar verwachting in oktober 2006 klaar zijn, schrijft Hoogervorst.

Het eNIK wordt dan het tweede digitale identiteitsmiddel voor burgers.
Er bestaat er namelijk al een waarmee mensen zaken kunnen doen met de
overheid: de digid. Op www.digid.nl
staat dat zestien gemeenten, de Belastingdienst, het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) en de sociale verzekeringsbank hiermee werken.
Binnenkort sluit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
zich hierbij aan.

De minister geeft geen antwoord op de vraag of patinten zelf altijd
eigenaar blijven van de elektronische gegevens. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat patinten zelf willen bepalen wie, wanneer toezicht heeft in
de dossiers, willen ze dossiers zelf kunnen aanvullen en willen ze
kunnen zien wie er gebruik maakt van hun dossiers. Volgens
patintenorganisatie NPCF en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
houden fabrikanten daar veel te weinig rekening mee.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.