Overstap overheid op open standaarden levert geld op

3 juni 2005

Als de overheid geheel overstapt op software die is gebaseerd op
open standaarden levert dat op de langere termijn geld op. Dat blijkt
uit een analyse die is uitgevoerd door de Stichting voor Economisch
Onderzoek (SEO) in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en het programma OSOSS.


De SEO berekende dat een brede toepassing van open standaarden in de
publieke sector meer baten dan kosten met zich meebrengt. De
migratiekosten van gesloten naar open standaarden zijn vaak hoog, doch
eenmalig. De voordelen liggen in het bijzonder op het gebied van
efficintiewinsten als gevolg van de betere informatie-uitwisseling en
op het gebied van verbeterde marktwerking door het gebruik van open
standaarden.

Bij een overstap op open-sourcesoftware zijn de voordelen minder
evident. De onderzoekers stellen dat niet in alle gevallen
maatschappelijke baten te behalen zijn. De opbrengsten kunnen soms
verminderd worden omdat er ook kostenposten bij de overstap naar
open-source om de hoek komen kijken. Wel vinden de onderzoekers dat de
kostenbesparingen in veel gevallen significant genoeg om serieus te
kijken of er per saldo kan worden bespaard met open-sourcesoftware.

Verder stellen de onderzoekers dat een overstap naar open standaarden
en open-sourcesoftware leidt tot meer marktwerking. De afhankelijkheid
van leveranciers wordt minder waardoor zij gedwongen worden hun
dienstverlening te verbeteren en/of hun prijzen te verlagen. Bovendien
betekent de overstap naar open standaarden en open-source een prikkel
voor de lokale kenniseconomie en een verbetering van de handelsbalans,
omdat minder licentiegelden aan met name Amerikaanse
softwareleveranciers hoeven te worden overgedragen.

SEO stelt dat de mogelijkheden van open-sourcesoftware en open
standaarden binnen de publieke sector meer structureel en systematisch
meegewogen moeten worden, zo stellen de onderzoekers.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.