Het Semantisch Web

Dit concept is ontwikkeld door het W3 consortium. Dit consortium gaat er van uit dat het in een optimale situatie mogelijk zijn betekenisvolle informatie tussen machines uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Bij het semantische web wordt uitgegaan van een hiërarchische verhouding waarbij de bovenste laag de informatieverzameling op hoog abstract niveau beschrijft en met behulp van de onderste laag de feitelijke gegevensuitwissseling kan plaatsvinden. De lagen zijn onderling van elkaar afhankelijk.

Hieronder een filmpje over het semantische web, waar in kort bestek uitgelegd wordt wat er allemaal bij komt klijken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.