Compliance-problemen bij ziekenhuizen

De jaarrekeningen van alle Nederlandse ziekenhuizen dreigen niet goedgekeurd te worden. In een vertrouwelijke brief, schrijft de accountantsorganisatie NBA dat de onderbouwing van inkomsten en uitgaven niet goed genoeg is. Het gaat in totaal om 23 miljard euro.

Doordat de ziekenhuizen vorig jaar een nieuw declaratiesysteem moesten invoeren, zijn grote onduidelijkheden ontstaan. Het gaat met name over de interpretatie van regels en het nieuwe computersysteem voor de declaraties. Volgens NBA-voorzitter Huub Wieleman zijn de ziekenhuizen al eind 2011 gewaarschuwd, maar is er weinig actie ondernomen.

Alle partijen voeren spoedoverleg. Half februari moet er duidelijkheid zijn over de manier waarop de jaarrekeningen moeten worden gecontroleerd, want dan moeten die naar de zorgverzekeraars. De NBA zegt dat het overleg moeizaam verloopt en wil dat bij het ministerie, dat een regierol vervult, onder de aandacht brengen.

In de brief schrijft Wieleman dat het landelijk platform van de accountants voor zorginstellingen al een inventarisatie heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt volgens hem dat ‘in ieder geval bij de verantwoordingen van ziekenhuizen en UMC’s geen goedkeurende verklaring afgegeven kan worden’.

Als dat niet gebeurt heeft dat effect op de hele zorgketen, volgens de accountants. Zo kunnen verzekeraars zonder goede onderbouwing geen vergoedingen uitkeren aan ziekenhuizen. Ook vragen banken meer rente op leningen aan ziekenhuizen, waardoor die in de problemen kunnen komen met hun financiering.

‘Voor instellingen voor medisch specialistische zorg bestaat landelijke onzekerheid over de volledigheid en juistheid van de omzet en omzetgerelateerde posten. … Deze zal naar alle waarschijnlijkheid effect hebben op de rechtmatigheid van de schadelast van zorgverzekeraars. Deze zijn hiervoor immers mede afhankelijk van de kwaliteit en de bestrouwbaarheid van de registratie en facturatie door de instellingen. Op zijn beurt kan dit weer effect hebben op de verantwoording die de zorgverzekeraars afleggen aan de NZa en het College voor Zorgverzekeraars (CVZ), als beheerder van het Zorgverzekeringsfonds.’

Misschien een aanleiding om ook eens te kijken naar de rechtmatigheid van de facturering ?

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.