But storage is cheap ?

Een Yale-Lecture over het voortbestaan van informatie: Digital preservation in the age of abundance. Abby Smith Rumsey, historica en ‘consulting analyst’ over het gebruik van erfgoed in de media, geeft haar mening over het behoud van digitale data en de rol van bibliotheken in het behoud van elektronische media. Het is een hele zit, het is Amerikaans en af en toe wat moeilijk te volgen, maar het is een interessant overzicht van de mogelijkheden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.