Traditionele officepakketten tasten denken aan

Gebruikers van traditionele kantoorsoftware ‘verspillen’ een vijfde van hun denkkracht aan het duiden en mentaal ordenen van de informatie die ze willen verwerken.

Dat blijkt uit het meting van hersenactiviteit door middel van EEG en huidgeleiding bij proefpersonen die met verschillende typen software werkten. Het zogeheten neurometrische onderzoek werd uitgevoerd door bureau Mindlab International in opdracht van softwarebedrijf Mindjet.

Proefpersonen leverden 20 procent minder mentale inspanning wanneer zij informatie visualiseren bij dagelijkse kantoortaken, vergeleken met traditionele kantoorsoftware. Bovendien zijn zij 17 procent productiever en weten ze zich 4,5 procent meer informatie te herinneren. 

Bij groepen werden soortgelijke verschuivingen aangetroffen, maar liggen de percentages wel anders. Teams gebruiken 10 procent minder hersencapaciteit bij visueel gepresenteerde informatie, zijn 8 procent productiever en onthouden 6,5 procent meer informatie.

Psycholoog en hersenfunctie-specialist Lynda Shaw denkt dat visuele kantoorwerkomgevingen mensen kunnen helpen om effectiever te zijn en tegelijkertijd minder stress te ervaren. Volgens haar heeft lineaire informatieverwerking jarenlang goed gefunctioneerd, toen het kantoorleven voornamelijk bestond uit lezen, schrijven en eenvoudige wiskunde. Maar het is ondertussen duidelijk dat mensen moeite hebben om te gaan met alle informatie en technologie van het moderne werkleven. Volgens de neurobioloog Mo Costandi hebben we problemen, omdat: ‘we receive information from a huge variety of different sources, sometimes simultaneously, but the brain is not good at multitasking. When there are emails, documents, meetings, tweets and telephone calls to deal with it can be very hard to assimilate all this information in a meaningful way. Visualising information could help us to see the bigger picture and understand connections between pieces of information, but the way we work doesn’t usually allow for this and that’s why we can feel overloaded and struggle to make sense of what we can process. We’re only going to receive more information from more sources in the future so we have to get better at managing it – this is where technology can help, if used in the right way’. Kort gezegd: het brein werkt niet met bestanden

Volgens Shaw onderstrepen de onderzoeksresultaten dat het menselijk brein van visuele beelden houdt en informatie gemakkelijker opslaat als die visueel is weergegeven: ‘Dit komt doordat de hersenen niet werken als een bestand. De hersenen slaan informatie op in de sensorische corticale gebieden, reconstrueren betekenis op basis van eerder verwerkte kennis en verbindt deze tot een complex web van connecties. Visualisatie of mindmapping ondersteunt dit proces met visuele informatie die meerdere gebieden van de hersenen activeren, waardoor we grotere hoeveelheden gegevens in één keer overzien, verkennen en begrijpen; en abstracte informatie intuïtief overbrengen’.

‘The key reason we do the work that we do is that most of our decision making, yours and mine, goes on in the subconscious, or auto pilot or whatever we call it. Our cognitive brain can’t actually deal with the bombardment of messages that are streamed to our bodies constantly all the time’, zegt Duncan Smith, van Mindlab. ‘We did expect that visual mapping would perform better purely and simply because this is the way the brain is wired up. We don’t work as a filling cabinet, we don’t work in a linear fashion. If you present data visually it has much more impact and the brain finds it much easier to process’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.