Hoe onrechtmatig handelen duur kan uitpakken

Het Kadaster moet een bedrijf 10 miljoen euro schadevergoeding betalen wegens onrechtmatig handelen bij een aanbesteding. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Het toegekende bedrag is volgens betrokkenen uitzonderlijk hoog. Eindelijk wordt onrechtmatig handelen bestraft zoals het hoort: met een hoge boete…. Zeker een overheidsorgaan dient de wet na te leven en er ook naar te handelen.

Het Kadaster moet de vergoeding betalen aan Het Logistiek Adviesbureau in Epe. Volgens advocaat Bas Martens van HLA krijgt een benadeelde partij bij een verkeerd aanbestedingstraject meestal een vergoeding toegekend die is gerelateerd aan het bedrag dat gemoeid was met de aanbesteding. Maar de rechtbank heeft het schadebedrag van HLA berekend aan de hand van omzet en winst die het bedrijf had kunnen behalen.

Het Kadaster negeerde HLA uit Epe bewust bij de aanbesteding voor software waarmee te zien is waar ondergrondse kabels en leidingen liggen. Volgens de rechtbank had HLA, dat een kant-en-klaarproduct had, de aanbesteding zeker gewonnen als het had kunnen meedoen.

De opdracht ging via een onderhandse aanbesteding naar Arcadis, dat de software nog moest ontwikkelen. HLA kon software aanbieden voor 50.000 euro, Arcadis kreeg de opdracht voor 76.000 euro.

Volgens betrokkenen hebben conflicten die begonnen in 2000 ertoe geleid dat het Kadaster geen zaken met HLA wilde doen. HLA waarschuwde in dat jaar verschillende instanties dat zich bij graafwerkzaamheden vaak levensgevaarlijke situaties voordeden doordat informatie over kabels en leidingen niet klopte. Verantwoordelijk voor die informatie waren de vier regionale Kabels- en Leidingen Informatiecentra (Klic’s). Toen die opgingen in het Kadaster, werd het Kadaster in oktober 2008 verantwoordelijk voor de informatie.

Een woordvoerder van het Kadaster laat weten het ‘onbegrijpelijk te vinden dat op basis van veronderstelde omzetderving een dergelijk schadebedrag is toegekend’. Volgens de woordvoerder werden bij de onderhandse aanbesteding naast HLA wel meer partijen niet uitgenodigd. ‘Uit de ingekomen offertes is een evaluatie gemaakt op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding’. Dat HLA de software voor 50.000 euro kon aanbieden, was volgens de woordvoerder niet bij het Kadaster bekend. Een onderhandse aanbesteding kenmerkt zich er door dat door de opdrachtgever partijen worden uitgenodigd. Het is overigens (en de rechter bevestigt dat) ondenkbaar dat de prijs van de software van HLC onbekend was bij het Kadaster. De uitspraak valt dan ook te begrijpen. Zeker als er veel belanghebbende partijen zijn, is het hoogst onverstandig dergelijke software onderhands te willen aanbesteden.

Het Kadaster valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is sinds 1994 een zogeheten Zelfstandig Bestuurs Orgaan. Het bedrijf maakte over 2010 een winst van 26,7 miljoen euro.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.