Digging into data

Drie projecten waarin Nederlandse onderzoekers participeren, ontvangen subsidie uit de ‘Digging into Data Challenge’. De Challenge stond open voor transatlantische, innovatieve samenwerkingsverbanden uit de informatica, geesteswetenschappen en cultureel erfgoed, die zich richten op grootschalige data-analyse.

De algemene vraagstelling van de Digging into Data Challenge was geconcentreerd rond grote databestanden in de sociale wetenschappen. Immers: steeds meer data – denk aan onderzoeksgegevens, economische data, maar ook kranten en audiovisueel materiaal – uit de geesteswetenschappen en het cultureel erfgoed worden gedigitaliseerd. Hoe maak je die databestanden efficiënt toegankelijk ? Hoe voer je een goede kwantitatieve analyse uit ? Welke vragen stel je aan het materiaal en tot welke nieuwe inzichten leiden die ?


Namens Nederland deed het onderzoeksprogramma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage) van NWO mee als financier. De mogelijkheid die zo ontstond om als Nederlandse instelling of onderzoeker mee te dingen naar een subsidie, werd bijzonder goed benut: bij ruim een kwart van de aanvragen was een Nederlandse partner betrokken. In totaal werden 67 aanvragen ingediend, waarvan zeventien met Nederlandse partners. Het aantal aanmeldingen vanuit Nederland laat zien dat de internationale competitie  zeer welkom was. In totaal krijgen veertien projecten een subsidie uit Digging into Data, voor een totaalbedrag van 4.8 miljoen U.S. dollars.

De drie gehonoreerde projecten waarbij Nederlanders zijn betrokken, zijn:

Antal van den Bosch (Universiteit van Tilburg/ Radboud Universiteit Nijmegen) – ISHER – Integrated Social History Environment for Research: Digging into Social Unrest
In de sociale geschiedenis draait het om gebeurtenissen, en de organisaties en mensen rond wie die gebeurtenissen ontstonden. Met automatische tekstanalyse kunnen deze bewegingen gedetecteerd worden in historische teksten. Om dit proces te ondersteunen wordt in dit project een geïntegreerde omgeving van geavanceerde text mining-technieken ontwikkeld. Hiermee openen zich nieuwe manieren voor het ontdekken van nieuwe kennis en inzichten op gebied van sociale geschiedenis. Er wordt samengewerkt met: Dan Roth, University of Illinois, Urbana-Champaign (VS); Sophia Ananiadou, University of Manchester (VK); International Institute of Social History.

Andreas Juffinger (The European Library Office) – Digging into Connected Repositories (DiggiCORE)
Dit onderzoek richt zich op wetenschappelijke Open Acces-tijdschriften. Onderzocht worden gedragspatronen van onderzoeks-‘communities’, trends binnen onderzoeksdisciplines, citatiescores en kenmerken van tijdschriften met een hoge impact. De onderzoekers maken daarvoor gebruik van natuurlijke taal-processing en van analysemethoden voor sociale netwerken. Samengewerkt wordt met Zdenek Zdrahal, The Open University (VK).

Arno Knobbe (Universiteit Leiden) – ChartEx
In dit project maken de onderzoekers gebruik van gedigitaliseerde documenten uit de 12e tot 16e eeuw die een veelheid aan informatie bieden over het dagelijks leven van mensen in die tijd. De Engelse en Latijnse documenten beschrijven landeigendom in Middeleeuws York. De onderzoekers zullen nieuwe text- en datamining methoden ontwikkelen om deze documenten in hun totaliteit te bestuderen. Samengewerkt wordt met: Sarah Rees Jones, University of York (VK); Robert C. Stacey, University of Washington (VS); Michael Gervers, University of Toronto (Canada); University of Brighton (VK); Columbia University (VS).

Aan de internationale call werkten acht instituten uit vier landen mee. Uit Canada was dat de Social Sciences and Humanities Research Council. Uit het Verenigd Koninkrijk waren dat de Joint Information Systems Committee (JISC), de Arts and Humanities Research Council (AHRC) en de Economic and Social Research Council (ESRC). Uit de Verenigde Staten het Institute of Museum and Library Services (IMLS), de National Endowment for the Humanities (NEH) en de National Science Foundation (NSF). In deze transatlantische samenwerking werd Nederland vertegenwoordigd door NWO.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.