Novell-Microsoft: 0-0

De rechtszaak waarin Novell 1 miljard dollar van Microsoft eist wegens het buitensluiten van WordPerfect is mislukt. De geruchtmakende rechtszaak tegen Microsoft is geëindigd in een remise. De jury kon na drie dagen overleg niet tot een unaniem oordeel komen of Microsoft schuldig was of niet. Elf juryleden vonden van wel, één van niet. De rechter heeft zaak eind vorige week nietig verklaard. Novell wil een nieuwe zaak met een andere jury. 

De antitrustzaak achtervolgt Microsoft al jaren. De in 2004 aangespannen rechtszaak gaat over een nog veel oudere kwestie. Volgens Novell heeft Microsoft in 1995 WordPerfect op Windows 95 gesaboteerd én het eigen tekstverwerkingsprogramma Word met Windows gebundeld. Daardoor waren de kansen voor WordPerfect verkeken.

Novell startte de zaak pas nadat Microsoft door verschillende antitrustinstanties was veroordeeld voor machtsmisbruik. Afgelopen november volgde eindelijk de inhoudelijke behandeling van de WordPerfect-aanklacht. Toen moest onder meer oud-CWO Bill Gates voor Microsoft. Hij stelde dat het op het laatste moment schrappen van een voor WordPerfect cruciale bestandsfunctie in Windows 95 was gedaan uit oogpunt van stabiliteit en security. Bovendien deed WordPerfect er niet meer toe, aldus Gates, alhoewel uit interne mails uit die periode blijkt dat Microsoft WordPerfect nog als grote bedreiging zag.

De zaak eindigt dus onbeslist, omdat de jury er niet uitkomt. Novell blijft strijdbaar en koerst aan op een nieuwe zaak. ‘Novell still believes in the strength of its claim’, stilt Novell advocate Jim Lundberg in een verklaring. ‘Clearly, this is a complicated technical case and Novell is hopeful that a re-trial will allow the opportunity to address any uncertainties some of the jurors had with this trial’. Microsoft wil de hele aanklacht ongegrond laten verklaren.

‘We are disappointed that the jury was unable to reach a verdict’, stelde Microsoft. ‘We remain confident that Novell’s claims here do not have merit, and look forward to the next steps in the process’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.