GovCert: staatsgeheimen niet beheerd zoals Archiefwet wil

Beveiligingsorgaan GovCert van de Nederlandse overheid gaat lichtvaardig om met staatsgeheimen en de staatsveiligheid. Het heeft namelijk de eigen administratie van cyberincidenten niet op orde, zo bleek recentelijk. Overheidsorganisaties hebben de plicht, vastgelegd in de Archiefwet, om hun administratie en documenten in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ te hebben en te houden. Dat geldt des te meer voor documenten over cyberaanvalllen, die als staatsgeheim zijn geclassificeerd. Dat zijn geen theoretische gevallen: er zijn de afgelopen jaren meerdere staatsbedreigende cyberaanvallen geweest.

De incomplete lijst met incidenten van Govcert heeft al politieke onrust veroorzaakt en is nu aanleiding voor een formeel verzoek tot onderzoek en handhaving. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft een verzoek hiertoe woensdag ingediend bij de Erfgoedinspectie. ‘Er is gerede twijfel over de betrouwbaarheid van verslaggeving van security-incidenten bij Govcert, doordat de administratie incompleet blijkt te zijn. Terwijl dat een van de kerntaken van deze organisatie is. Dit is des te zorgelijker omdat het ook gaat om staatsgeheimen. Dat is te bizar voor woorden’, aldus De Winter.

De Erfgoedinspectie kon nog niet bevestigen dat het handhavingsverzoek is binnengekomen. Het belooft wel deze ‘incidentmelding’ te onderzoeken. Mogelijk volgt daaruit een rapport met aanbevelingen. De waakhond voor de Archiefwet heeft zelf geen sanctiemogelijkheden, benadrukt de woordvoerster van de Erfgoedinspectie. ‘In het uiterste geval wordt een zaak geëscaleerd naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Die kan wel handhavend optreden’.

De Winter: ‘Ik ga er van uit dat het niet zo ver zal komen, omdat GovCert zelf zal inzien dat het hier gaat om twee van de drie grootheden in security: beschikbaarheid en integriteit. Ik acht het ondenkbaar dat zij een waarschuwing van de Erfgoedinspectie in de wind zullen slaan’.

GovCert reageert: ‘Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld. GOVCERT.NL is een overheidorganisatie die zorgvuldig omgaat met aan haar toevertrouwde informatie. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke voorwaarden voor het professioneel vervullen van onze taak. Wij wachten de reactie van de erfgoedinspectie af en staan uiteraard open voor eventuele aanbevelingen’.

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.