Amerikaans internetpaspoort

11 januari 2011

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken krijgt de bevoegdheid een internetpaspoort te ontwerpen. Er moet een gecentraliseerd identiteits-systeem komen voor het internet. De regering Obama is op dit moment bezig met het opstellen van de National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace, die binnen een paar maanden af moet zijn. ‘We are not talking about a national ID card’, zei Cybersecurity Coördinator van het Witte Huis, Howard Schmidt. ‘We are not talking about a government-controlled system. What we are talking about is enhancing online security and privacy, and reducing and perhaps even eliminating the need to memorize a dozen passwords, through creation and use of more trusted digital identities’. Met de bekendmaking dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) de verantwoordelijkheid krijgt voor het Internet ID, worden andere instanties buitenspel gezet. Zo stonden de National Security Agency (NSA) en het Department of Homeland Security, de instantie die verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid, op de nominatielijst. De keus voor EZ is bedoeld om privacy- en burgerrechtengroeperingen gerust te stellen. Zij zien politie- en inlichtingendiensten liever niet in een dubbelrol, zeker niet als het om identiteitsgegevens gaat.

EZ krijgt de verantwoordelijkheid om een nationaal programmabureau op te zetten dat gaat werken aan dit project. Opvallend is wel dat er haast geen details beschikbaar zijn over deze ‘trusted identity’. Vorig jaar is er wel al een plan gepresenteerd voor een dergelijk project, waarin gerept wordt over een smartcard of een digitaal certificaat waarmee internetgebruikers hun identiteit officieel kunnen bevestigen. Deze digitale persoonsbewijzen zouden gebruikt moeten worden bij online transacties. Volgens Schmidt blijft het wel mogelijk om anoniem of onder pseudoniem aanwezig te zijn op het internet. ‘I don’t have to get a credential, if I don’t want to’, zei hij. ‘There’s no chance that a centralized database will emerge. We need the private sector to lead the implementation of this’. Ook Jim Dempsey van het Center for Democracy and Technology, een lobbygroep die opkomt voor een open internet, wijst erop dat een online identiteitskaart niet in handen moet komen van de overheid. Volgens hem zou dit niet vertrouwd worden door de Amerikaanse burgers. De Amerikanen zijn niet de enigen die een dergelijk plan willen uitvoeren. Ook Yevgeny Kaspersky, mede-oprichter van het gelijknamige securitybedrijf ziet graag een internetpaspoort verschijnen, maar dan voor alle gebruikers. ‘Everyone should and must have an identification, or Internet passport. The Internet was designed not for public use, but for American scientists and the U.S. military. That was just a limited group of people–hundreds, or maybe thousands. Then it was introduced to the public and it was wrong…to introduce it in the same way. I’d like to change the design of the Internet by introducing regulation–Internet passports, Internet police and international agreement–about following Internet standards. And if some countries don’t agree with or don’t pay attention to the agreement, just cut them off’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.