Politici Internet-onbenullen

27 december 2010

Politici zijn de aansluiting met de online wereld kwijt en hebben geen enkel benul van wat er nu eigenlijk in de wereld gaande is. Hackers zullen de regie moeten voeren. Dat was een belangrijkste boodschap van hacker en XS4ALL-oprichter Rop Gonggrijp aan de 2000 verzamelde hackers op het Chaos Communication Congres in Berlijn. ‘De politici zitten te draaien aan een stuur, maar hebben eigenlijk geen flauw idee of dat nog überhaupt aan iets verbonden is’, stelt hij. Dat bewijzen wat hem betreft de gebeurtenissen rond Wikileaks op dit moment. Het feit dat duizenden documenten rond het functioneren van staten onderling uitlekken maakt ze nerveus. ‘Eigenlijk merk je dat politici begrijpen dat het uitloopt op een crash, waarbij ze alleen maar hopen dat zoiets pas gebeurt als hun termijn erop zit’. Het is volgens Gonggrijp nog te vroeg om te zeggen wat precies de verandering is die Wikileaks gaat brengen. Hij ziet dat er nog zoveel verandert dat het nog geen vaste vorm kan krijgen. ‘Duidelijk is wel dat we nog invloed kunnen uitoefenen’.

Voor hem is duidelijk dat de reflex van de politiek zal zijn om internetvrijheden af te pakken en meer controle te willen hebben. ‘Je ziet de machthebbers van Google, Facebook en traditionele, door geografische grenzen gebonden overheden nu al dat soort bewegingen maken’. Gonggrijp constateert dat juist de hackersgemeenschap al jaren een baken is voor de richting die de wereld met technologie zou moeten gaan. ‘Er is al veel belangrijke code geschreven om vrijheden te waarborgen en veel belangrijke code moet nog worden geschreven’, stelt hij. ‘Eigenlijk hebben we die gisteren nodig. Maar deze gemeenschap kan dat’. Hij wijst erop dat ook de grote veranderingen op het gebied van data en bronbescherming een jaar geleden in IJsland op de Chaos Communication Club zijn begonnen en dat het die gemeenschap is die al jaren vecht tegen zaken als de bewaarplicht. Dat hackers de weg naar het Duitse constitutioneel hof weten te vinden helpt daarbij. Overigens ziet Gonggrijp een voorbeeldfunctie voor Nederland. ‘Waar wij ooit een gidsland zijn geweest voor democratische rechten, zijn we nu een land dat toont hoe verkeerd zaken kunnen gaan’, stelt hij. Als voorbeeld noemt hij de stemcomputer, die in Duitsland door het hof is verboden, terwijl in Nederland het debat bij iedere verkiezing opnieuw moet worden gevoerd. ‘Dat betekent dat je iedere keer alert moet zijn of we nog mogen begrijpen hoe we tot een verkiezingsuitslag komen’. De strijd tegen stemcomputers blijft er eentje die Gonggrijp blijft voeren. Recentelijk werd hij in India nog vastgezet op het vliegveld, omdat zijn campagne tegen stemcomputers India ‘zou kunnen destabiliseren’. Die overheid heeft het in zijn ogen echt bij het verkeerde eind: ‘Gevaarlijk is pas als 1 miljard mensen de verkiezingsuitslag niet begrijpen en tot geweld overgaan’. In Brazilië is de situatie nog beroerder, omdat de stemmachines daar ook een uniek nummer van een kiezer willen hebben en de nieuwste modellen zelfs de vingerafdruk opslaan. Voor hem is de strijd van hackers tegen dom gebruik van technologie alles behalve voorbij.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.