Applications of modern Cryptography

18 december 2010

Er komen steeds meer diensten en applicaties online beschikbaar, ook draadloos. Dat is handig, maar het betekent vaak dat gebruikers tientallen accounts moeten aanmaken. Hun persoonlijke gegevens zijn dan ook op heel veel plaatsen bekend. Dit leidt gemakkelijk tot misbruik. SURFnet biedt autorisatie- en authenticatiediensten waarmee de privacy van de gebruiker is gewaarborgd en hij voldoende heeft aan alleen zijn instellingsaccount.De organisatie heeft een belangrijke publicatie uitgebracht over de toepassingen van cryptografie. Het wordt als volgt omschreven: ‘Cryptography is at the heart of a vast range of daily activities, such as electronic commerce, bankcard payments and electronic building access to name a few. It is one of the cornerstones of Internet security. It is of key importance for modern, connected organisations to have an understanding of cryptography and its applications. When used appropriately, cryptography can play an important role in securing online services. But incorrect applications of the technology can lead to a false sense of security and can ultimately lead to the loss or disclosure of sensitive data. This white paper aims to provide an introduction to cryptography and an overview of its real-world applications. To achieve this, the following subjects are addressed in this white paper:

  • A high-level introduction to cryptography
  • A discussion of cryptographic techniques and technologies
  • An overview of applications in which cryptography plays an important role
  • An introduction to policies and procedures that can play a role when cryptography is used
  • A set of product selection criteria for products that rely on cryptography
  • A short guide to further reading for in-depth information related to cryptography’

Deze publicatie verdient een breed lezerspubliek, gezien de fundamentele benadering van de problematiek.


Applications of Modern Cryptography. Technologies, applications and choices

Surfnet

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.