Verborgen kosten van de ‘cloud’.

4 november 2010

IT-beslissers houden bij de keuze voor ‘cloud computing’ te weinig rekening met bijkomende kosten zoals de inhuur van juristen, auditors voor extra controle van de systemen en de afvloeiing van personeel. Het gaat dan om medewerkers waarvan de functie vervalt doordat hun werk wordt uitbesteedt. Mike Chung van adviesbureau KPMG waarschuwt tijdens Infosec in de Jaarbeurs in Utrecht voor verborgen kosten. Het gaat onder andere om de kosten voor de inhuur van juristen. Zij controleren bijvoorbeeld of leveringsmodellen via internet en dataopslag buiten de landsgrenzen niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Volgens technisch-directeur van Terremark Europe Kurt Glazemakers worden die kosten gecompenseerd doordat de bestedingen aan hardware, software en beheer dalen. ‘Die voordelen moet je natuurlijk wel afwegen tegen de extra kosten, als die er al zouden zijn’, nuanceert hij. Eén van de vragen tijdens het gesprek over cloud computing en systeembeheer was of de keuze voor ‘cloud computing’ goedkoper is dan de keuze om software, opslag en beheer binnenshuis te houden.

KPMG’er Chung: ‘Ik kom voortdurend bij klanten over de vloer waarbij de fantastische vooruitzichten die door leveranciers werden beloofd met ‘cloud computing’ toch veel minder fraai bleken. Overigens wil slechts een zeer klein deel weer terug naar on-premise, maar problemen met name betreffende governance (de bedrijfsvoering en het voldoen aan wet- en regelgeving) van verschillende leveranciers en technische integratie met de interne IT zijn groter dan gedacht’. Hij stelt dat ‘cloud computing’ meestal wel een bescheiden kostenvoordeel oplevert en zorgt voor snellere implementaties zonder veel voorinvesteringen. Web platform architect Bram Veenhof van Microsoft: ‘De cloud is niet alleen maar goedkoper, sterker nog, als een oplossing geen gebruik maakt van specifieke cloudcomputingvoordelen, zal het vaak duurder zijn. Cloud computing maakt echter een aantal scenario’s goedkoper, zoals uitwijk bij piekbelasting’. Glazemakers stelt: ‘Doordat cloud,- SaaS,- of IaaS-providers op grote schaal en multi-tenant opereren, kunnen applicaties of infrastructuur per definitie sneller worden uitgerold dan in een traditionele situatie. De vraag is echter wat je waar plaatst en waarom. Ook moet je altijd rekening houden met de juridische consequenties en de mogelijkheid om zaken terug te draaien’. Dat laatste is juist en gebeurt in heel veel gevallen veel te weinig. Zie ook mijn blogpost daarover hier.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.