Overheid is belangrijke afnemer van de ‘cloud’

18 augustus 2010

Overheden en semi-overheidsbedrijven zijn belangrijke afnemers van een van de ‘cloud’-diensten: SaaS (Software as a Service). Van de genoemde groep gebruikt ongeveer 33 procent één of meerdere bedrijfsapplicaties, die via internet worden geleverd. In het onderwijs gebruikt 29 procent van de instellingen minimaal één SaaS-applicatie. Systemen voor CMS (content management systemen) en die voor CRM (customer relationship management) zijn de meestgebruikte SaaS-applicaties in de publieke sector in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Heliview. 35 procent van de CMS-systemen in de non-profit sector wordt afgenomen als webdienst. Voor CRM ligt dat percentage op 29 procent. Dat toont het onderzoek, waarin is gekeken naar het gebruik van software als webdienst bij achthonderd Nederlandse bedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd door Heliview Research. Uit de marktmeting komt naar voren dat 16 procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijven een deel van de bedrijfssoftware afneemt via het web.


Het bureau berekende dat in de handel en de bouwnijverheid-sector met respectievelijk 8 en 10 procent het gebruik van software als webdienst lager is. Een op de vijf organisaties met meerdere vestigingen gebruikt een SaaS-oplossing. Organisaties met één vestiging gebruiken minder vaak software als webdienst. Van die bedrijven heeft 13 procent SaaS in gebruik. Van organisaties met vestigingen in het buitenland daarvan gebruikt 19 procent software als webdienst tegenover 15 procent van de organisaties die uitsluitend actief zijn in Nederland. Heliview: ‘De gedachte hierachter is dat vestigingen van dezelfde organisatie online dezelfde applicaties gebruiken. Ook de omvang van de organisaties hangt hiermee samen’. Het bureau stelt dat van de bedrijven die SaaS gebruiken, 72 procent dat doet als thuiswerkoplossing waarbij één of meerdere medewerkers via internet toegang hebben tot bedrijfsapplicaties. Binnen de sectoren zorg, zakelijke dienstverlening, industrie en nutsvoorzieningen gebruikt driekwart van de bedrijven een thuiswerkkoppeling. Aan de respondenten is tevens gevraagd welke bedrijfsapplicaties aan de thuiswerkers beschikbaar worden gesteld. Bij circa 61 procent van de vestigingen met telewerkers zijn alle bedrijfsapplicaties voor hen beschikbaar. Of de thuitwerkkoppeling wel als SaaS te beschouwen is, is echter de vraag. Volgens een eerder rapport van Heliview is het namelijk uiterst slecht gesteld met de naamsbekendheid van SaaS. In eerste instantie weet 73 procent van de ondervraagden niet wat het begrip SaaS inhoudt (spontane bekendheid). Pas na het voorleggen van een definitie van SaaS is 69 procent van de ict-beslissers bekend met het begrip. Michiel de van der Schueren van ASP-forum Nederland is niet verbaasd. ‘Er zijn zoveel marketingkreten voor hetzelfde beestje: ‘internetaccounting’, ‘online services’, ‘web 2.0′, iedere aanbieder presenteert zijn product onder een andere naam bij de klant. Ik begrijp de verwarring’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.