Wat brengt 2010 voor het datacentrum ?

5 januari 2010

Opnieuw overwegen. Dat is de karakterisering van 2009 voor datacentra en daaraan gelieerde activiteiten. Dankzij de economische crisis werden de datacentra onder de loupe genomen en werd een halt toe geroepen aan de ongebreidelde uitbreidingen van de afgelopen jaren. In vele gevallen waren het open deuren, die in die heroverwegingen meespeelden. Zo werd het bijvoorbeeld duidelijk dat IT wel verantwoordelijk was voor alle hardware en de uitbreiding en vervanging daarvan, maar dat de electriciteitsrekening ergens anders terecht kwam. En, zo zegt een analist: 'As a result, IT was stuffing the datacenter full of power-draining equipment while giving the operations department chest pains over the electric bill. Nothing like an economic downturn to make IT and operations start talking to each other and realize what they are trying to do'. Ook werd duidelijk dat vele aannames over datacentra onjuist bleken te zijn. Diezelfde analist: 'It had been thought that you needed to keep your computer room downright chilly in order to keep the systems in optimum condition — cold enough to store meat, in some cases. But Intel set up a datacenter in New Mexico using only air cooling, and found the only problem it had doing so was dust'. Bedrijven bleken geen goede inventarisatie te hebben van wat ze eigenlijk in huis hadden en gebruikte vaak hardware die ze eigenlijk helemaal niet nodig hadden. 'In some ways, it was reminiscent of the preparations for the Year 2000 that went on a decade ago. IT departments were forced to do complete and thorough inventories of what they had and made all kinds of discoveries. In the process, they were able to eliminate overlap, reduce redundancy and clean up their inventories from quite a bit of extraneous systems', zo gaat de analist verder.


Vooral het terugbrengen van de electriciteitsrekening heeft vooraan op de agenda gestaan, niet zozeer uit milieuoverwegingen als wel uit het terugbrengen van de kosten. Leveranciers als Intel en AMD leverden zuinigere nieuwe chips, die toch krachtiger waren dan de voorgaande reeks. Die nadruk op electriciteitsgebruik heeft ook een toename van het gebruik van SSD's gehad. Werden deze flash-drives eerst alleen voor laptops gebruikt, ze beginnen nu ook door te dringen in de desktop- en server markt, waar ze energie-ineffectieve Harddisks gaan verplaatsen. Nieuwe methoden voor de koeling van datacentra worden ook meer toegepast. Intel startte als eerste met simpele luchtkoeling in plaats van zeer dure koeltechnologie, en…. het werkte ! De nieuwe manier van werken heeft ook effect op de locaties waar datacentra worden gebouwd: daar waar natuurlijke energiebronnen nabij zijn, worden steeds meer interessant, omdat de kosten lager zijn. 2010 zal het jaar worden waarin de lang verwachte vervanging van hardware zal gaan aantrekken. InternetNews stelt dat 'Intel has a pretty good story. It says more than 40 percent of the servers currently chugging away in datacenters around the country use single-core chips that are four or more years old — and therefore ripe for replacement'. Er was eveneens in 2009 een, zoals InternetNews het uitdrukt, 'major push for deduplication, as it became obvious to vendors and customers alike that they were spending a fortune provisioning terabytes of space for multiple, redundant copies of the same data'. Dat zal in 2010 doorgaan als klanten minder bereid zullen zijn capaciteitsuitbreiding als een antwoord op hun opslagproblemen te accepteren. Opslagruimte is niet onbeperkt en niet gratis, en er zal meer aandacht besteed moeten worden op wat bewaard moet worden en wat niet. De Green Computing-trend zal zijn doorwerking vinden in de Green Archiving-trend: niet om milieuvriendelijk te zijn, maar vooral om kosten te besparen. En: hoewel datacentra nog groter zullen worden, is de trend naar 'cloud computing' niet de directe oorzaak van die groei. De introductie daarvan 'will continue to grow slowly and take up a portion of the business — but it will not be the wholesale solution so many have made it out to be. Some usage models lend themselves well to the cloud, like mail servers. Others do not. Expect customers to take a slow approach as they try to determine what cloud can do for them and where it should go'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.