Orwell is watching you…

23 december 2009

De Nederlandse start-up Klomptek heeft eerder dit jaar een product geintroduceerd, dat een werkgever de mogelijkheid biedt om het gebruik van de aan de werknemers ter beschikking gestelde mobiele telefoons op vrij absolute wijze te beheren en te controleren. Het bedrijf ziet in het product vooral een middel om de kosten die gepaard gaan met het gebruik van die toestellen in de hand te houden. '(t)he Company Administrator can define limitations for Non-Business calls', aldus Klomptek. Het is echter meer dat die administrator zicht heeft op de telefoontjes die door de werknemer werden gepleegd en kan bepalen welke van professionele en welke van privé-aard zijn. Ook de op de GSM aanwezige snufjes zoals toegang tot internet en email en het gebruik van de ingebouwde camera kunnen door de werkgever geblokkeerd worden. Op The Next Web Conference 2009 waar Klomptek dit product voorstelde, kreeg het bedrijf de wind van voren: boegeroep… Het concept vloekt met de 'Robin Hood'-filosofie die web 2.0-appicaties kenmerkt. Het bedrijf zelf weet dat natuurlijk ook, want op de website lezen we: 'To realize that all that you do with your Company Mobile Phone is displayed on the R(emote)C(all)M(anager) Web Admin panel, is shocking to some Employees'.


Deze ontwikkeling brengt het klassieke vraagstuk over het recht op privacy van werknemers te berde. Het toont aan dat hoezeer ook de autonomie van de moderne werknemer wordt geroemd, het werkgeversgezag niet tot het verleden behoort. De finaliteit van het product is volgens Klomptek het beheersen van kosten, maar door aan de werkgever ook een min of meer gedetailleerd overzicht van het verrichte telefoonverkeer aan te bieden kan het product ook voor andere doeleinden worden ingeschakeld. Het laat met name toe na te gaan of de werknemer tijdens de werkuren niet onnodig veel zit te bellen voor privé-doeleinden. In hoeverre dat allemaal geoorloofd is, blijft hier buiten beschouwing, maar dat er een grijs gebied ontstaat van toelaatbaar en ontoelaatbaar handelen is zeer waarschijnlijk. Wat in mijn optiek wel tegen ontoelaatbaar aan komt en wat in ieder geval onzinnig en Orwelliaans begint te lijken is de nieuwste productintroductie van het bedrijf: 'Hou je familie 24 uur per dag in de gaten'. Het is nu nog een publieke beta onder de naam Track & Protect, die vergelijkbare functies heeft met de bedrijfssorftware hiervoor genoemd. De naam van het product wijst erop dat Klomptek het ziet als een middel tot bescherming van familie, maar het lijkt meer op een mogelijkheid vrouw (of man) en kinderen te kunnen bespioneren. 'Hou de locatie van je kinderen en andere familieleden 24 uur per dag in de gaten via het web', is de eerste zin waarmee het bedrijf adverteert. Naast het online volgen van familieleden kan de software de telefoon automatisch vergrendelen en detecteren of er een vreemde sim-kaart in het toestel wordt geplaatst. Ook is er een SMS-alarmdienst die automatisch berichten verstuurt als iemand een telefoon probeert te kraken door een foute pincode in te voeren. Tegelijkertijd worden er van de persoon die de telefoon vast heeft foto's gemaakt als er een camera aan de voorkant zit. Die foto's worden direct doorgestuurd naar online account van de beheerder van de telefoon. De beheerder heeft ook de mogelijkheid de telefoon dan te vergrendelen en een bericht naar het toestel te sturen, waarin contactinformatie en een eventueel vindersloon verschijnt op het scherm. Het enige dat dan nog met die telefoon kan is bellen naar het nummer dat de beheerder heeft opgegeven. Op zich zijn het interessante extra's, maar de mogelijkheid precies in de gaten te houden waar iemand is en eventueel de mogelijkheid te hebben op afstand foto's te maken van de omgeving waarin iemand is, gaat mijns inziens te ver. Als verdienmodel verkoopt Klomptek extra diensten. Daarmee kan er op afstand code worden uitgevoerd op een telefoon, ook kan er bepaalde data of verschillende rapportages worden opgehaald. 'Een gebruiker zendt een verzoek om locatiebepaling vanaf zijn web-paneel en de positie van de telefoon wordt binnen seconden op een kaart getoond', aldus de startup. De beheerder heeft de mogelijkheid om de telefoon op afstand te besturen, zelfs als de sim-kaart door iemand anders is verwijderd.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.