Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken

Tool 9

Ontwikkeldatum:

februari 2009

Ontwikkeld door:

Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen), Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services)

Status:

versie 1.0

Versiedatum:

n.v.t.

Verspreiding:

vrij te gebruiken (met vermelding van copyright)

Copyright:

Regionaal Archief Nijmegen, Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:

Met de vaststelling van NEN 2082 is er een toetsbaar kader voor Record Management Applicaties (RMA’s). Maar een applicatie is al na korte tijd niet meer identiek aan de applicatie die door de leverancier is geleverd. Centrale vraag is dus: hoe toets ik of mijn applicatie compliant blijft? Medio 2008 is na een tamelijk langdurige bevalling NEN 2082 geboren. Voor de weinigen in ons vakgebied die dit niets zegt: NEN 2082 is de Nederlandse norm waarin de eisen staan opgesomd voor de functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Met andere woorden: de norm die aangeeft of er met een bepaalde applicatie verantwoord digitaal gearchiveerd kan en, wettelijk gezien, dus ook mag worden. Een stap in de goede richting, maar het enkel en alleen vaststellen van die norm is niet genoeg. Organisaties moeten de norm niet alleen omarmen maar ook hanteren, zowel voor nieuwe als voor bestaande applicaties. Maar is het voldoende om te eisen dat de leverancier een applicatie levert die aan de norm voldoet? Het ligt helaas gecompliceerder. Wij bieden hier een tool die gericht is op de voortdurende controle of een applicatie ook werkelijk aan de gestelde normen blijft voldoen. In het maartnummer van het Nederlands Archievenblad 2009 publiceerde Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) hierover een artikel. Hier publiceren we (met dank aan het Nederlands Archievenblad) zowel dit artikel als de door ons ontwikkelde tool.

Download artikel van Jan Beens in Nederlands Archievenblad, maart 2009

Download tool

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.