Novell en Microsoft niet op een lijn over Linux en patenten

21 november 2006

Novell's topman Ron Hovsepian publiceerde op 20 november een open brief aan de open source gemeenschap waarin hij Microsoft's beweringen over de (zogenaamde) inbreuken van Linux op Microsoft patenten fel tegensprak. Hij ging in op de overwegingen die tot de overeenkomst tussen beide partijen leidden, eerder deze maand. In die overeenkomst biedt Microsoft ondersteuning en 'legal indemnification' voor gebruikers van Suse Linux, de Linux-productlijn van Novell. De twee bedrijven kwamen ook overeen om aan de interoperabiliteit van hun beide productfamilies te werken. Novell ligt sindsdien ernstig onder vuur van de open source-gemeenschap die dit 'heulen met de vijand' verraad aan de doelstellingen van de open source-gemeenschap vinden. Hovsepian richtte zich ook fel tegen de claims van Steve Ballmer dat Linux 'uses our patented intellectual property', die hij als onzin karakteriseerde. Dit ondanks de overeenkomst waarin de twee bedrijven overeen kwamen elkaars klanten niet te vervolgen over patentaangelegenheden. Hovsepian stelde dat die voorziening absoluut niet betekende dat Suse Linux inbreuk maakte op patenten van Microsoft.

'We disagree with the recent statements made by Microsoft on the topic of Linux and patents. Importantly, our agreement with Microsoft is in no way an acknowledgment that Linux infringes upon any Microsoft intellectual property. When we entered the patent cooperation agreement with Microsoft, Novell did not agree or admit that Linux or any other Novell offering violates Microsoft patents', zo stelde Hovsepian. Een van Microsoft's woordvoerders deelde mee dat de twee bedrijven duidelijk van mening verschillen op dit punt. 'We at Microsoft respect Novell's point of view on the patent issue, even while we respectfully take a different view', zo zegt de verklaring. 'At Microsoft, we undertook our own analysis of our patent portfolio and concluded that it was necessary and important to create a patent covenant for customers of these products'. Hovsepian stelde dat het Microsoft was dat het initiatief nam tot de patent-verklaring. 'The intended effect was to give customers who use both Windows and Linux peace of mind from potential legal problems', ze zei hij. Microsoft gaf aan het wettelijke aspect van de overeenkomst te zien als een poging om 'put in place a new intellectual-property bridge between proprietary and open-source software'. Microsoft wil ook graag deals met andere Linux-partijen. Maar de leidende partij, Red Hat heeft al geweigerd om een 'innovation tax' te gaan betalen. De deal van Novell met Microsoft plaatst Red Hat wel in een moeilijker concurrentiepositie, al heeft de leverancier haar klanten van elke patent-claim gevrijwaard in haar Assurance-programma. Raven Zachary van The 451 Group gaf in een recent interview aan dat de overeenkomst tussen Novell en Microsoft wettelijke bescherming door patenten in een nieuwe licht plaatste. 'Indemnification was a hot issue a few years ago, and now it seems to be back. I think it elevates the level of fear'. Hovsepian's verklaring lijkt er op te wijzen dat de overeenkomst tussen de beide partijen haastige spoed is geweest. De overeenkomst kwam binnen een week nadat Oracle Red Hat support ging verkopen en daarmee die leverancier tot leidende Linux-distributie verklaarde. 'After Oracle announced its Unbreakable Linux campaign, Novell and Microsoft probably felt compelled to announce something fast', zegt Zachary. 'Oracle, in essence, validated Red Hat as the standard for Linux, placing Novell in an awkward position with its Suse Linux. Novell had to do something dramatic, and by selling to the Microsoft customer, it showed it was a strong enterprise play'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.