Nieuwe applicatie voor het automatisch beheren van databases: Data Palette.

18 juli 2006

Een van onze publicaties op deze site ging over de problemen met het databasebeheer en de noodzaak om de 'database administration' te automatiseren. Strata Via Corp. heeft deze week software aangekondigd die juist dat doet: het automatiseren van de taken van het databasebeheer. Op die manier kunnen de kosten worden verlaagd en kunnen database administrators ander werk doen. Data Palette 3.0, zoals de software wordt genoemd, stelt bedrijven in staat om werkstromen te creëren van geautomatiseerde beheerstaken, zoals het uitvoeren van een backup van de data, die uitgevoerd kunnen worden over hybride omgevingen die databases van Oracle, IBM (DB2) en Microsoft (SQL Server) bevatten. Dat is uiteraard niet het hele scala van voorkomende en gebruikte databasemanagement systemen, maar dekt wel enkele van de meest gebruikte systemen af. Een onderdeel van de software richt zich op een monitorfunctie; deze houdt voortdurend de database en de omgeving daarvan in de gaten, zoals het besturingssysteem en het netwerk. Ontdekt de monitor een probleem met de database dan geeft het een trigger af voor het starten van een werkstroom met geautomatiseerde taken voor het oplossen van het probleem. Als het gedetecteerde probleem (nog) niet met behulp van een werkstroom op te lossen is, dan wordt een database administrator gewaarschuwd.


'Data Palette helps define the best practices for performing simple or highly complex database activities as well as standardize and automate key DBA functions, bringing major gains in operational efficiency and substantial savings in the IT budget', zo verkondigt het bedrijf. Als een applicatie onder een bepaald (vooraf gedefinieerd) prestatieniveau komt zal de software de databases waarop de applicatie werkt localiseren, de gebruikers identificeren die op dat moment met de database werken, hen waarschuwen met e-mail dat de database wordt afgesloten en de database sluiten. Vervolgens wordt een rapport opgemaakt voor de database administrator. Strata Via legt zich vanaf haar oprichting in 2001 toe op database management op afstand. 'Data Palette is essentially a packaged version of the software that we have been using internally to do its work', zo zei Brian Staff, marketingdirecteur van Strata Via. De naam van het bedrijf werd veranderd van ExtraQuest in StrataVia voordat het product werd geïntroduceerd. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een aantal 'best practices' verzameld, of, zoals ze ook wel genoemd worden, 'standard operating procedures' (SOP) voor verschillende taken van databasebeheer. Ieder SOP 'determines how the organization wants database administration tasks to be done across the entire organization, no matter how many databases, database types, or system platforms are involved'. Data Palette is in ieder geval uitgerust met drie van deze SOP's, namelijk voor database backup, restore en onderhoud. Dat is een unieke functionaliteit. Andere SOP's worden aangeboden, sommige tegen betaling, andere gratis. Iedere klant kan ook eigen werkstromen in de applicatie inrichten. De database administrators kunnen de SOP's instellen op automatisch functioneren wanneer een database een bepaald punt bereikt, zoals te weinig opslagruimte. Elke SOP is echter ook handmatig op te starten. 'Data Palette is aimed at medium-size and large enterprises with mixed database environments. We expect the software to be used alongside management tools from the likes of BMC Software Inc. and Quest Software Inc., rather than replace them. Those products tend not to enable the consolidation of tasks — putting things in a standard process so that the next time something goes wrong you don't have to go through the same steps all over again to fix it', zo gaat Staff verder. Data Palette beschikt over een op een browser gebaseerde rapportagetool en handhaaft een overzicht van alle acties die met betrekking tot een database zijn uitgevoerd, zoals door Sarbanes-Oxley wordt geëist. 'Data Palette is the 'best practices' of database administration – a distillation of the hundreds of person-years experience that we gained in providing managed services for many large and complex Oracle, SQL Server and DB2 databases', zegt Thor Culverhouse, chief executive officer van StrataVia. 'With Data Palette, DBAs are freed from technical 'firefighting' tasks, and can spend their time in proactive work such as business requirements analysis, capacity planning, design, architecture, compliance related efforts, application/database interplay, benchmark tests, and evaluation of new products'. Media News Group Interactive is een vroege gebruiker van Data Palette, en volgens Ryan Johnson, database administrator van het bedrijf, helpt Data Palette een nieuw niveau van operationele efficiency te introduceren. 'As the DBA for our company, I have used Data Palette extensively for the past year and a half and the tool has proven invaluable in troubleshooting our database performance problems that we have encountered', zo stelt hij. 'It captures and displays extensive database and system information allowing me to correlate various metrics over a given window of time. This has allowed me to more quickly identify the root cause of a problem and introduce the solution. Another great feature of the tool is the SOP functionality. I have been able to automate most of my repetitive DBA tasks, monitor for various events and respond with appropriate actions, and identify trends within the database. This has freed me up to focus more on higher level DBA tasks and system planning'. Een tool dus die de problemen geschetst in onze publicatie grotendeels ondervangt.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.