Zaak van SCO tegen IBM aanzienlijk verzwakt

3 juli 2006

Rechter Brooke Wells van het US District Court Utah waar de SCO Group haar rechtszaak tegen IBM aanhangig heeft gemaakt inzake de programmeercode van Linux, heeft honderden claims van SCO onontvankelijk verklaard. De rechter stelde dat SCO vele van IBM's zogenaamde inbreuken op haar copyright niet heeft gespecificeerd en dat die als zodanig dus niet ontvankelijk zijn. De rechter ging akkoord met een voorstel van IBM om de scope van de door SCO in november vorig jaar gemaakte claims aanzienlijk te beperken. 182 van de 294 werden door de rechter naar de prullenmand verwezen. In het vernietigende rapport verklaart de rechter dat SCO haar claims niet heeft bewezen. 'Given the amount of code that SCO has received in discovery the court finds it inexcusable that SCO is in essence still not placing all the details on the table', zo schrijft rechter Wells.

SCO startte haar procedures tegen IBM in 2003 met de claim dat IBM's bijdrage aan het Linux-besturingssysteem Unix-code bevatte die eigendom was van SCO. Het bedrijf eist miljarden dollars als compensatie voor de schade die ze opgelopen zou hebben. IBM stelt dat het werk dat ze aan Linux heeft verricht geen enkele inbreuk maken op het auteursrecht van SCO en heeft, in een tegenaanval, de validiteit van die auteursrechten betwijfeld. SCO heeft de afgelopen maanden geen bewijs overlegd om haar claim te rechtvaardigen, nadat IBM de rechter gevraagd had het bedrijf daarto op te roepen. De huidige uitspraak van de rechter ging over de vraag of SCO vereist was 'to specifically state how IBM had infringed on its copyrights over the methods and concepts used to create an operating system'. SCO beweert dat de beschrijving van de methoden en concepten die het aan de rechtbank heeft voorgelegd voldoende zijn om de inbreuk die IBM gemaakt heeft aan te tonen. IBM echter stelde dat SCO maar specifieke informatie moest verstrekken over de specifieke code die haar 'inbreuk' betrof. De rechter ging met dit laatste akkoord. Ze was zeer geïrriteerd over SCO's verdediging dat het niet nodig was om IBM de betwistte programmacode te overleggen. 'The court finds SCO's arguments unpersuasive. SCO's arguments are akin to SCO telling IBM, 'Sorry, we are not going to tell you what you did wrong because you already know'', zo schreef Wells in haar rapport. Ze was duidelijk niet onder de indruk van SCO's claim. 'It is almost like SCO sought to hide its case until the ninth inning in hopes of gaining an unfair advantage despite being repeatedly told to put all evidence on the table', zo stelt ze. De rechter erkende dat SCO een belangrijke vraag stelt, maar geeft wel aan deze 'could materially affect the case and are nearly impossible to answer'. De rechter vroeg zich af of de betwistte code ook werkelijk nog steeds in gebruik is binnen Linux. Zo niet, dan is de schade hooguit nominaal. Het kan zelfs zijn dat de betwistte code als in een andere licentie (zoals BSD) was inbegrepen. 'Since Linux uses some BSD code this could have a substantial impact on SCO's case', zo stelt ze. 'Our legal team is reviewing the judge's ruling and will determine our next steps in the near future', zo gaf SCO te kennen in een verklaring. Er staan nog steeds een aantal claims open gerelateerd aan specifieke code die aan Unix ontleend zouden zijn. Ook gad de rechter SCO gelijk inzake een aantal claims die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan programmeercode. Ze weigerde dan ook IBM's verzoek om deze claims onontvankelijk te verklaren in te willigen. Deze worden behandeld op een rechtszaak gepland in februari 2007. Op het SCO Forum in augustus 2003 stelde SCO dat 'it had used pattern recognition matching technology to identify 1.1 million lines of Unix code from 1,549 files in the Linux operating system. Eighty lines of code is fairly replaceable, but what maybe people are just starting to get their arms around is that rather than 80 lines of code we're talking about millions of lines of code', zo stelde Darl McBride, Chief Executive Officer van SCO. In februari 2005 oordeelde rechter Dale Kimball echter dat 'Viewed against the backdrop of SCO's plethora of public statements concerning IBM's and others' infringement of SCO's purported copyrights to the Unix software, it is astonishing that SCO has not offered any competent evidence to create a disputed fact regarding whether IBM has infringed SCO's alleged copyrights through IBM's Linux activities'. Die situatie is blijkbaar nog niet veranderd.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.