Conversie site op 26 maart 2006

Op zondag 26 maart 2006 zijn wij druk bezig de conversie te realiseren vanaf het Mambo CMS naar Joomla, het CMS dat in het vervolg als basis zal dienen voor VBDS.NL. Hoewel Mambo een uitstekend CMS is is door de ontwikkelingen binnen de ontwikkelgroep van Mambo en de eigenaar van een groot deel van het copyright van het programma, Miro International Ltd, de open source status van het programma twijfelachtig geworden en zijn de ontwikkelingen binnen de source code bijna stilgevallen. Joola maakt gebruik van dezelfde programmacode als Mambo, heeft een sterke ontwikkelgroep achter zich staan en de open source status is gewaarborgd. Vandaar dat wij besloten hebben om over te gaan. Dit kan eventueel wel resulteren in een aantal functionaliteiten die gedurende deze conversie minder zullen functioneren. Wij bieden daarvoor onze verontschuldigingen aan en hopen de site zo snel mogelijk weer volledig operationeel te hebben.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.