Promotiegroep voor OpenDocument

4 maart 2006

Dertig organisaties, waaronder bedrijven, academische instituten en handelsgroepen, hebben de OpenDocument Format Alliance opgericht. De Alliance wil dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgt tot informatie van de Amerikaanse overheid. Volgens Patrice McDermott van de American Library Association is het belangrijk dat electronische documenten vanuit verschillende systemen bruikbaar blijven zonder dat er veel geld gestopt moet worden in projecten om dat te kunnen bereiken. De National Archives in Washington DC hebben op dit moment juist met dat soort problemen te maken. Als oplossing voor die problematiek ondersteunt de Alliance het vrij beschikbare OpenDocument Format. McDermott benadrukt dat de ondersteuning van het formaat niet betekent dat de Alliance anti-Microsoft is, al is het OpenDocument-formaat incompatibel met Microsoft Office en met het nieuwere OpenXML-formaat, dat aan ECMA International is voorgelegd ter standaardisering. Onder de leden van de Alliance zijn zijn onder meer IBM, Sun Microsystems, de American Library Association en het Indian Institute of Technology. Microsofts formaat wordt gesteund door onder andere Intel, Apple en de British Library.Het probleem is groot volgens McDermott, want publieke informatie wordt opgeslagen in gesloten formaten van software die binnen enkele jaren niet meer bruikbaar is. Het risico dat die bestanden niet meer kunnen worden geraadpleegd is heel erg groot. Ten alle koste moet worden voorkomen dat een groot gedeelte van de bestaande bestanden niet meer toegankelijk is. Als dat kan door een open standaard te accepteren is dat beter dan om talrijke projecten te financieren om achteraf ontoegankelijke data weerd bruikbaar te maken. ‘The goal is to ensure that the largest number of people possible are able to find, retrieve and meaningfully use government information’, zo stelde zij. De Alliance stelt dat het OpenDocument formaat is ‘the only established open standard document format (that) enables the retrieval of information and exchange of documents between different applications’. De Alliance telt ook bedrijven als Red Hat, EDS, EMC en Oracle onder haar leden. Dit geeft al het belang aan van de standpunten inzake bestandsformaten. De vraag is overigens of het formaat beter is dan het OpenXML van Microsoft als dat uiteindelijk tot een open standaard wordt. Microsoft neigt ertoe om inzake het formaat een aantal zaken voor zichzelf te reserveren. Scott McNealy heeft in zoverre gelijk als hij ‘van het OpenDocument-formaat stelt dat ‘no single company owns it or controls it. (A ‘standard’ created and controlled by a single company is not a true standard.) Any company can incorporate the OpenDocument Format into its products, free of charge, and tear down the barriers to exit’. Bij OpenXML is dat blijbaar volgens McNeally nog absoluut niet het geval. De Alliance opereert via de Software Information Industry Association (SIIA), die als niet echt vriendelijk ten opzichte van Microsoft wordt beschouwd. IBM’s vice-president voor Standaarden en Open Source Bob Sutor stelde dat ‘We are there to eliminate the friction in terms of the understanding of ODF. As governments make more documents available in digital form, they need to be sure the file formats they use are really open standards. ODF has been ratified by OASIS, while Microsoft’s own XML standards, the Office XML File Format, are still in pre-standards mode and are being pushed by Microsoft and a handful of companies through the European Computer Manufacturers’ Association (ECMA). We are at a point around document formats that people will have to make some hard choices. Just sticking with the status quo won’t be the right thing to do’. Simon Phipps, van Sun, stelde dat ‘We want to make clear what the benefits of using ODF are for government users who have a strong concern the documents they are creating remain a part of their history and heritage, rather than being lost in a digital Alzheimer’s as document formats change’. Zowel Sutor als Phipps stelden dat Microsoft welkom was om aan de Alliance deel te nemen. ‘We hate to see a great company like Microsoft left behind as governments and industry adopt ODF’, zo stelde Phipps. In de veronderstelling dat die organisaties niet kiezen voor OpenXML, iets wat nog absoluut niet zeker is….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.