Philips introduceert anti-piraterij oplossing

23 februari 2006

CineFence, zo heet het watermerksysteem dat Philips heeft ontwikkeld om piraterij te voorkomen.Met het systeem zijn contentproviders in staat hun producten van ‘analoge’ watermerken te voorzien. Dit leidt er toe dat van kopien de oorsprong achterhaald kan worden (zoals de bioscoop waar de film met een videocamera is opgenomen) en dat de betreffende bestanden op de peer-to-peer-netwerken kunnen worden geblokkeerd. Het watermerk wordt niet in termen van bits van het fysieke bestand gerepresenteerd, maar in termen van audio- en videokenmerken. Hierdoor is het mogelijk dat het watermerk ook bij analoge kopiring blijft bestaan en dat het zelfs compressie naar andere formaten overleeft. Dat ook Philips met een watermerktechnologie komt (het Fraunhofer Instituut in Duitsland deed dat afgelopen week) geeft aan dat deze technologie een steeds beter alternatief wordt voor de gewraakte digital rights management (DRM)-technologie.De watermerktechnologie (ook ‘forensic coding’ genoemd) is een van de belangrijkste kandidaten om in de P2P-software te worden geimplementeerd. De leveranciers van deze software komen namelijk steeds meer onder druk te staan (ook juridisch) om maatregelen te nemen om auteursrechterlijk beschermde content te blokkeren. Volgens Philips kan de software ook bij providers het netwerkverkeer in de gaten houden. Philips was sterk gekant tegen voorstellen van onder andere de Motion Picture Association of America (MPAA) om speciale ‘broadcast bits’ in de fysieke digitale bestandsstructuur op te nemen, die beschermde content kon herkennen en vervolgens de en- en decrypten. Philips stelde dat hier specifieke apparatuur voor noodzakelijk is, iets wat niet in het voordeel van de consument is. Het bedrijf gaf aan een consumentvriendelijk contentbeschermingssysteem te zullen ontwikkelen. Met CineFence is nu aan die belofte voldaan. In het officiele Engelstalige persbericht zegt Philips er het volgende van: ‘The forensic watermarks embedded in the picture and sound by CineFence remain detectable even when camcorder recordings are compressed into formats such as VCD, DivX, and MPEG4. The watermarking technology underlying CineFence is an enhanced version of technology that has been deployed with great success over the last three years during which time it exposed the origin of illegally copied and distributed versions of major motion pictures intended only for film award review prior to their official release. In addition to being a valuable forensic tool for exposing and tracing illegal copying, Philips watermarking technology can also be used in applications such as broadcast and Internet monitoring, asset/media management and remote triggering’. Philips gaat ervan uit dat alle waardevolle digitale content in de nabije toekomst van deze forensische watermerken wordt voorzien. Zo heeft het Digital Cinema Initiative, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste filmmaatschappijen, forensische watermerktechnologie verplicht gesteld voor digitale cinema (Digital Cinema System Specification v1.0). Philips heeft dan ook al diverse afnemers voor de technologie.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.