Amerikaans Congres kapittelt zoekmachinegiganten over China

17 februari 2006

Een commissie vanuit het Amerikaanse Congres heeft woensdag uitgehaald naar de in China actief opererende zoekmachinegiganten als Google, Yahoo en Microsoft. Een Democratisch lid van de commissie vroeg zich zelfs af ‘how your corporate leadership sleeps at night’, en dit alles vanwege de betrokkenheid van de bedrijven bij de inbreuken op de mensenrechten door de Chinese regering. De commissieleden vielen Google, Yahoo, Microsoft en Cisco aan op hun beleid en handelen inzake eisen tot censuur van de Chinese regering. ‘Your abhorrent activities in China are a disgrace’, zo zei Tom Lantos, de leidende Democraat in de mensenrechtencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij zit in het Huis namens een district in Californi, waartoe ook Silicon Valley behoort. De Republikeinse voorzitter van de commissie, Chris Smith, van New Jersey, had de commissiebijeenkomst met vertegenwoordigers van de diverse bedrijven georganiseerd om hun beleid en procedures aangaande eisen van de Chinese regering aan de orde te stellen. Vorige week deelde Reporters sans Frontires mee dat Yahoo in 2003 de Chinese autoriteiten van electronische gegevens en bestanden had voorzien die leiden tot de arrestatie en veroordeling van de schrijver Li Zhi tot 8 jaar gevangenisstraf. In september 2005 werd Yahoo er ook al van beschuldigd de Chinese autoriteiten geholpen te hebben met de identificatie van Shi Tao, die beschuldigd was van het lekken van staatsgeheimen en op basis van de beschikbaar gestelde data veroordeeld werd tot 10 jaar cel. Google kwam vorige maand onder vuur te liggen voor het blokkeren van politiek gevoelige termen op haar nieuwe Chinese site, terwijl ook Microsoft geen goede naam heeft bij mensenrechtenactivisten vanwege het blokkeren van een blog van een criticaster van de Chinese regering. De Chinese regering verdedigde haar recht op het benvloeden van het gebruik van Internet in haar eigen land.


Amerikaanse technologie ‘is substantially enabling repressive regimes in China … to cruelly exploit and abuse their own citizens’, zo zei Smith. ‘Cooperation with tyranny should not be embraced for the sake of profits’. Hij stelde zich de vraag of de Amerikaanse technologische giganten niet de ethische grenzen hebben overschreden door informatie over hun klanten aan de Chinese regering te overhandigen. Smith stelde dat hij van plan was een nieuw wetsvoorstel in te dienen dat zou moeten leiden tot de verplichting voor Amerikaanse bedrijven om de vrijheid van meningsuiting te beschermen in landen die online content censureren. Het wetsvoorstel zal tevens controle invoeren op de export van sommige typen hard- en software en zal het verbieden e-mail servers en andere hardwareapparatuur te plaatsen in landen die sterk afwijkende wetgeving hebben inzake mensenrechten (Global Freedom Online Act). Een clausule die sterk gericht is tegen Cisco. ‘If a company allows itself — in its filtering capability — to filter terms such as ‘democracy’ and ‘religious freedom,’ they will be in violation of U.S. law’, zo stelde Smith. Tijdens de Commissievergadering introduceerde de Californische Republikein Dana Rohrabacher de dissident Yuan Li. Tegen de vertegenwoordigers van de uitgenodigde bedrijven zei hij: ‘You have to choose between Mr. Lee and a gangster regime’. De technologiebedrijven verdedigden zich door te stellen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het vergroten van de Internetverijheid in China, maar dat zij zich te houden hadden aan de wetten in de landen waar ze opereerden. En, zo zeiden ze: ‘providing some Internet access to Chinese residents — even if it is limited — is better than none at all’. Google Vice-President Elliot Schrage stelde: ‘The requirements of doing business in China include self-censorship — something that runs counter to Google’s most basic values and commitments as a company’. Google’s nieuwe product voor China ‘respects the content restrictions imposed by Chinese laws and regulations’, zo zei hij. Michael Callahan van Yahoo stelde dat de Shi Tao zaak ‘raises profound and troubling questions about basic human rights’, en dat Yahoo ‘made our views clearly known to the Chinese government’. Sommige afgevaardigden gaven aan dat het Congres rekening moet houden met praktische diplomatieke aangelegenheden en dat over deze zaken moet worden onderhandeld met zo’n belangrijke concurrent als China. ‘The U.S. trade deficit with China shows that while we value the potential of their market, they value the reality of our market’, zo gaf Adam Schiff, een Californische Democraat aan. ‘It is in this area that we should use our leverage’. Een actie als het wetsvoorstel was verwacht na de hearing in de Commissie. ‘After this hearing, it is clear we cannot accept business as usual’, zei afgevaardigde Jeff Fortenberry uit Nebraska. ‘These companies tell us that they will change China, but China has already changed them’. De Chinese zaak is te belangrijk om geen actie te ondernemen, zo wordt gesteld. De Chinese regering heeft volgens experts ongeveer twaalf departementen die zich bezighouden met Internetregulering gericht op providers. Alle providers moeten gedurende zestig dagen een volledige log bijhouden van het gebruik van bezoekers en deze gegevens op aanvraag van de regering overleggen. Vorig jaar sloot de regering duizenden niet-geregistreerde websites. De regering heeft tienduizenden ambtenaren die internet-content screenen; daarnaast zijn er online ‘klik-sites’, waar burgers worden opgeroepen alles wat ‘harmful’ content is te melden, van pornografie tot politieke activiteiten. Voor verdere informatie over de Chinese politiek klik hier. China zelf verdedigde haar eigen optreden: ‘It is normal for countries to manage the Internet in accordance with law and to guide its development in a healthy and orderly fashion’, zo zei woordvoerder Qin Gang. ‘China has also borrowed and learned from the United States and other countries in the world’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.