Europees Internet archief gerealiseerd

2 februari 2006

European Internet Archive, een initiatief van XS4All en The Internet Archive van Brewster Kahle, start midden februari met een archief van internetcontent op www.europarchive.org. Op dit adres is straks een grote collectie gratis te downloaden klassieke muziek en mirrors van talloze Europese websites te vinden. Dat zei Julien Masans, mede-oprichter en directeur van de Stichting European Digital Archive, de verantwoordelijke voor de website, tijdens een bezoek aan Amsterdam afgelopen weekend. Doel is een digitaal archief van de ‘meest waardevolle’ internetcontent in Europa die zich in het publieke domein bevindt. Op de site zullen honderden uitvoeringen van klassieke muziek, die ouder dan 50 jaar zijn, te downloaden zijn. De muziek wordt gepubliceerd onder Creative Commons-licenties, een alternatief voor het huidige auteursrecht. ‘Creative Commons‘ is een non-profit organisatie die alternatieve oplossingen biedt voor bescherming van de rechten van artiesten en auteurs. In plaats van het traditionele auteursrecht met het principe ‘alle rechten voorbehouden’ heeft deze organisatie een vrijwillig copyright ontworpen vanuit het principe ‘enkele rechten voorbehouden’.De Stichting European Digital Archive is in 2004 opgericht en is
gevestigd aan de Prinsengracht in Amsterdam. XS4ALL verzorgt de hosting
en biedt zo’n 200 terabyte aan ruimte voor de site. Het bedrijf
fungeert ook al als een van de grote steunpilaren van The Internet Archive, en het gezamenlijk optrekken in dit verband is dus goed verklaarbaar. De doelstelling van de Stichting is om Internet content te behouden voor het nageslacht in navolging van The Internet Archive, die in 1996 in de Verenigde Staten startte met het bewaren en behouden van websites, die steeds meer een onmiskenbaar onderdeel van het culturele erfgoed aan het worden zijn. The Internet Archive werd opgericht door de Amerikaan Brewster Kahle. Het project is vooral bekend vanwege haar Wayback Machine, een zoekmachine waarmee opgeslagen versies van websites bekeken kunnen worden. Volgens Massans bevat The Internet Archive meer dan 500 terabytes (volgens de site zelf is dit ongeveer een petabyte (1000 terabytes), met een groei van 20 terabyte per maand) en 500 miljard webpaginas, afkomstig van 50 miljoen websites. Naast websites biedt de site ook toegang tot 15 duizend films, 35 duizend concerten, duizend lezingen, 24 duizend teksten en 34 duizend programma’s. Europarchive.org start met honderden te downloaden oude voorlichtingsfilms van de Britse overheid, rechtenvrij BBC-beeldmateriaal, een klassieke muziekcolletie met honderden LP’s die zich in het publieke domein bevinden. Ook zullen er webcollecties zijn inzake specifieke onderwerpen, zoals de Europese Unie en andere overheden. De site makt gebruik van een tag- of trefwoordensysteem, dat aan elk stuk conctent kan worden gekoppeld. Bij wijze van proef zal ook alvast een klein deel van de archiefbeelden van de publieke omroep, afkomstig van de Stichting Beeld en Geluid, opgenomen worden, net zoals de beelden die onlangs door de BBC werden gepubliceerd. Masans is een specialist in behoud en archivering van het web. Sinds 2000 was hij verantwoordelijk voor het project inzake Webarchivering van de Bibliothque Nationale de France. Hij is een van de meest vooraanstaande leden van het International Internet Preservation Consortium (IIPC). Masans heeft een belangrijke cordinerende rol gespeeld bij NEDLIB, de Global Digital Format Registry en de OCLC/RLG Open Archive Information System Certification Group.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.