Gebruikers internet worden steeds meer paranoide

26 januari 2006

Steeds meer internetgebruikers denken eerder slachtoffer te zullen worden van cybercrime dan van een gewone misdaad. Dat blijkt uit een recent onderzoek van IBM, onder (let wel) Amerikaanse internetgebruikers. En, ondanks het gemak en de flexibiliteit van online transacties, is 37 % van de ondervraagden niet bereid om credit card-informatie te gebruiken in electronische handelingen. IBM constateert (op basis van telefonische interviews met meer dan 700 internetgebruikers) dat in de komende twaalf maanden drie keer het totale aantal respondenten zal denken het slachtoffer te zijn van een aanval via de computer, een mobiele telefoon, een PDA e.d. De afgelopen twaalf maanden was volgens de geïnterviewden de hoeveelheid electronische aanvallen al gelijk aan het totale aantal gewone misdaden. Zes procent van de ondervraagden gaf aan slachtoffer te zijn geweest van zo'n aanval; slechts zeven procens geeft aan slachtoffer te zijn geweest van een gewoon misdrijf. Een procent was onzeker: zij wisen niet of ze slachtoffer waren geweest van cybercrime.

70 procent van de ondervraagden wil best kopen van vertrouwde websites, terwijl meer dan 50 % zegt 'very concerned' of 'concerned' te zijn om te kopen bij een onbekende website. Een op de drie respondenten is dat ook als het gaat om online bankieren, ongeacht de uit te voeren transactie. Als een gevolg van de geconstateerde gevaren heeft 75 % van de respondenten maatregelen genomen om zichzelf te beschermen. De belangrijkste reden voor deze voorzorgsmaatregelen is angst nummer 1: diefstal van persoonlijke gegevens, of (zoals het in de Verenigde Staten genoemd wordt) 'identity theft'. 43 % van de respondenten is daar zeer bevreesd voor. 'As much as consumers have adopted and embraced technology, they are also aware that with advancement and innovation comes the opportunity to abuse the rapid spread of the electronic world', zo stelt Stuart McIrvine, verantwoordelijk voor IBM's beveiligingsstrategie. 'They are also cognizant that they need to protect themselves from this emerging threat, in much the same way that they would protect themselves from the threat of a physical crime. As awareness of these new threats emerges, it is key that consumers, business and government agencies work together to ensure that everything from education to retail is protected to help alleviate public worry about cybercrimes'. Deze toegenomen vrees voor de mogelijkheid van een electronische aanval (vorig jaar waren veel minder mensen bevreesd) leidt tot veranderd consumentengedrag op het internet. Het onderzoek toont tevens aan dat 53 % van de ondervraagden zichzelf als meest verantwoordelijke partij ziet voor de eigen beveiliging, en heeft duidelijk minder vertrouwen in beveiligingsbedrijven en websites. Een paar andere resultaten:
* 85 % van de ondervraagden vernietigd alle documenten met persoonlijke gegevens of zij trachten die veilig op te slaan.
* 70 % gebruikt slechts electronische winkels als deze een beveiligingscertificaat tonen.
* 64 % verricht geen online transacties op een 'gedeelde' computer.
* 50 % gebruikt geen 'gedeelde' draadloze netwerken, zoals in een Internetcafé of een vliegveld.
* 38 % doet niet aan internet-bankieren.
* 37 % gebruikt geen creditcard gegevens online.
In de afgelopen twaalf maanden zijn door de ondervraagde meer beschermingsmaatregelen genomen:
* 29 % geeft geen financiële gegevens meer door via de telefoon.

* 27 % koopt niet meer van onbekende websites.

* 18 % betaalt geen rekeningen meer online.

* 16 % speelt geen online games meer.
De resultaten zijn uiteraard niet zomaar te projecteren naar de Nederlandse situatie. Cybercrime in de Verenigde Staten heeft een veel grotere impact dan in Nederland. De genoemde beveiligingsmaatregelen zouden in de Nederlandse situatie ook geen kwaad kunnen als men bevreesd is voor de eigen privacy. Daarnaast: het gebruik van Internet en alle genoemde mogelijkheden, ook in de Verenigde Staten, neemt (ook via onderzoek bewezen) exponentieel toe. Het betreffende IBM-onderzoek wijst op belangrijke verschijnselen, maar het geeft slechts een zeer marginaal beeld van wat er werkelijk gebeurt. Het grootste deel van alle internetgebruikers zal naar alle waarschijnlijkheid zeer onveilig internetten. Anders kon cybercrime nooit zo'n groot effect hebben op de economie….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.