FAT-patent van Microsoft gehandhaafd

12 januari 2006

Na nieuw onderzoek van het US Patent Office is besloten dat twee in oktober vorig jaar afgewezen FAT-patenten van Microsoft geldig zijn. De patenten behelzen het bestandssysteem van Windows. Microsoft beschouwd de beslissing als definitief. De softwaregigant verwachtte deze uitkomst na de afwijzing van vorig jaar, omdat deze niet als reden had dat er sprake was van prior art. Dit werd beweerd door de Public Patent Foundation, die vorig jaar het verzoek tot herziening indiende. De reden dat de patenten in oktober werden afgewezen zou onduidelijkheid zijn geweest over wie er bij Microsoft als uitvinder moest worden aangemerkt. De aanleiding voor de Public Patent Foundation om een herziening van de patenten aan te vragen lag in Microsofts beslissing, ruim twee jaar geleden, om zijn intellectueel eigendom in licentie te gaan geven.FAT is een index die Windows (en andere besturingssystemen) aanlegt op de harde schijf en die als referentiepunt dient voor de clusters aan data die op de schijf worden vastgelegd. De opslag van data is namelijk ongestructureerd over clusters verspreid over de gehele harde schijf op niet-sequentile manier. Het FAT-systeem staat het toe dat de data op een gestructureerde manier worden worden georganiseerd en dat de data als een afzonderlijk bestand kunnen worden getoond.
Het FAT-systeem wordt in sommige Linux-distributies gebruikt om met Windows te communiceren; daarnaast maakt bepaalde hardware zoals harddisks en flashcards er gebruik van. De beslissing kan problemen op gaan leveren voor bepaalde Linux-distributies (en andere open source-software), omdat de General Public License distributie verbiedt bij aanwezigheid van gepatenteerde technologie waarover licentiegelden verschuldigd zijn. Op dit moment vraagt Microsoft echter alleen royalties voor hardware die de technologie toepast. De Public Patent Foundation blijft bij zijn standpunt dat de patenten ongeldig zijn en stelt dat er niet genoeg tijd was om iedereen in de zaak te horen. De Foundation blijft er bij dat er ‘prior art’ is die bewijst dat Microsoft niet het eerste bedrijf was dat het principe van de File Allocation Table introduceerde. Microsoft manager David Kaefer gaf aan dat zijn bedrijf ‘very pleased’ was met de beslissing. ‘This result underscores the validity of these patents but also the importance of allowing third parties to request re-examinations’. Dan Ravicher, voorzitter van de Public Patent Foudation, bleef het oneens met het standpunt van het Patent Office. ‘Microsoft has won a debate where they were the only party allowed to speak, in that the patent re-examination process bars the public from rebutting arguments made by Microsoft. We still believe these patents are invalid and that a process that gave the public equal time to present its positions would result in them being found as such’. Florian Mueller, een bekend tegenstander van software-patenten, stelde: ‘This is now a situation in which Microsoft could cause major problems to Linux vendors and users. Microsoft may not want to do that yet… but it gives Microsoft the strategic option to do so at a time of its choosing’. De IBM-initiatieven om ook open source code als ‘prior art’ vast te leggen en op die manier de kwaliteit van patentaanvragen te verbeteren is er op gericht om deze problematiek te vermijden. Microsoft heeft verklaard de initiatieven van harte te zullen ondersteunen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.