Ook Amazon mengt zich in de strijd…

4 november 2005


Amazon
kondigde op 3 november aan dat het digitale boeken in zijn
boeken-assortiment gaat opnemen en dat het bij wijze van concurrentie
met Google ook aparte pagina’s en hoofdstukken gaat aanbieden. Amazon
was het eerste grote Internetbedrijf dat het mogelijk maakte in boeken
te zoeken. Google (en in mindere mate Yahoo) kregen recent echter
nogal wat mediabelangstelling. In de media-aandacht kreeg Google echter
ook heel wat kritiek te verduren van uitgevers en auteurs die het
digitaliseren van boeken als een inbreuk op hun auteursrechten zien en
vrezen voor misbruik. Het Amazon-programma bestaat uit twee onderdelen.
Amazon Pages biedt de gebruikers de mogelijkheid een pagina, een
hoofdstuk of een volledig boek aan te kopen. Amazon Upgrade biedt de
consument die een boek in fysieke vorm bij Amazon gekocht heeft online
toegang tot dat werk tegen een ‘geringe meerprijs’. Jeff Bezos,
directeur van Amazon, is van mening dat dit voor zowel Amazon, de
uitgevers als de consumenten een stap voorwaarts is, maar wilde geen
commentaar geven op Googles plannen. Wat Amazon wel beter heeft gedaan
is dat zowel de uitgevers als de schrijvers zelf achter de plannen
staan. Amazon heeft dus geen rechtzaken te vrezen, die Google er tot nu
toe van weerhouden auteursrechterlijk beschermd werk toegankelijk te
maken.‘We believe that over time this could turn into a significant business
for Amazon, significant revenue stream for publishers and authors and a
helpful customer service for readers’, zo stelde Bezos, die aangaf dat
het programma ergens in 2006 zou starten. De voorzitter van de
Association of American Publishers, Patricia Schroeder, zei dat Amazon
in ieder geval recht deed aan de auteursrechterlijke verplichtingen in
tegenstelling tot Google. ‘If the search engines don’t respect the
creators, there won’t be anything to search in the future because
creators have to make a living too’, zo stelde Schroeder. De prijzen
binnen Amazon zullen verschillen per uitgever en per boek, maar het
gaat waarschijnlijk om een paar cent per pagina. Bezos gebruikte het
voorbeeld in het Upgrade programma, waarbij een boek twintig dollar
kost en een upgrade naar de digitale versie nog eens twee dollar extra.
‘Ultimately for each individual book, pricing will be up to the
copyright holders. The copyright holders are the ones who get to make
these decisions.’ Omdat per view en download betaald moet worden blijft
Amazon (net als Yahoo) heel verstandig buiten de controverse zoals die
op dit moment woedt tussen Google en de schrijvers en uitgevers, van
boeken die worden gedigitaliseerd. De angst van schrijvers en uitgevers
is dat deze wijze van vermarkten uiteindelijk de inkomsten van
uitgevers en schrijvers zal kannibaliseren, waardoor nieuw werk niet
meer zal worden geproduceerd. het ‘Search inside the book‘-programma,
dat Amazon twee jaar geleden lanceerde, en dat gebruikers een aantal
geselecteerde pagina’s van een boek laat zien, vormt de basis voor de
beide nieuwe programma’s. Vijftig procent van alle beschikbare titels
bij Amazon is ondertussen al gescand, waardoor invoer van het programma
wellicht wel eens sneller kan worden gerealiseerd dan dat van Google.
Het programma krijgt veel steun van de uitgeefwereld: ‘It is important
for the publishing community to explore new business models for digital
delivery that compensate publishers and authors fairly. We look forward
to working together with Amazon as they develop these innovative new
programs to expand the market for digital content’, zo stelde John
Sargent, directeur van Holtzbrinck Publishers.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.